Typische mannen- en vrouwensectoren blijven bestaan
Foto: Jobat.be
Tussen 2010 en 2017 steeg het aantal mannen in de zorgsector met ruim 5 procent. Toch werken er in de zorg nog altijd maar 16 procent mannen. In sommige deelsectoren ligt het mannenaandeel zelfs nog lager. Het onderwijs is wat de verhouding mannen en vrouwen betreft dan weer een speciaal geval.

Bouw, metaal en transport: meer dan 90 procent van de mensen die er werken zijn mannen. Dit alles blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta, in combinatie met statistieken van de FOD Economie. Het onderzoek baseert zich op gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private en de zorgsector.

Toch is niet de volledige arbeidsmarkt één grote mannenwereld. Zeker niet zelfs, want vrouwen maken vandaag meer dan 46 procent uit van alle werkenden. In sommige domeinen zijn vrouwen zelfs massaal oververtegenwoordigd. In een deelsector als kinderdagverblijven ligt het aandeel mannelijk verzorgend personeel bijvoorbeeld erg laag: 5,2 procent.

De zorgsector is een ander voorbeeld, met een mannenaandeel van slechts 16 procent. In de zorg is het aantal niet-ingevulde vacatures vrij hoog, en een mogelijke denkpiste is dan om die krapte op te vangen met mannen.

>

>

>

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in