Open VLD en N-VA heropenen eindtermendebat
Foto: pn
Na de SP.A pleiten ook de N-VA en Open VLD voor ambitieuze en bindende eindtermen Nederlands voor élk kind. Het eindtermendebat is nog niet voorbij.

De meerderheidspartijen hebben eind oktober al een akkoord bereikt over de eindtermen. Dat legt een goede kennis van het Nederlands vast, maar doet dat op het niveau van de hele bevolking. Niet op individueel niveau per kind. Uit het internationale PIRLS-onderzoek blijkt echter dat de vaardigheid ‘begrijpend lezen’ bij Vlaamse kinderen uit het vierde leerjaar de voorbije tien jaar sterk is afgenomen (DS 6 december). 

De SP.A herhaalde in het Vlaams Parlement het pleidooi om de doelstellingen Nederlands vast te leggen die élk kind moet kunnen (DS 29 november). Het nieuwe systeem van ‘basisgeletterdheid’ werkt op die manier, maar dat zal enkel gelden voor de eerste graad van het secundair. Parlementsleden Jo De Ro (Open VLD) en Koen Daniëls (N-VA) braken gisteren een lans om hetzelfde te doen voor het basisonderwijs. De Ro: ‘We leggen de lat niet hoog genoeg voor alle kinderen. Wat het Nederlands betreft, moeten we dat doen.’

Ook voor Daniëls is dat een must. ‘De N-VA heeft altijd gepleit voor inhoudelijk sterke eindtermen voor élk kind, ook in het basisonderwijs. Dat mag dan basisgeletterdheid  heten, wat mij betreft. Belangrijk is dat grammatica, zinsontleding en begrijpend lezen weer een belangrijke plek krijgen. Met een amendement kunnen we dat in het parlement toepassen.’ 

Maar CD&V lijkt er niet happig op om het akkoord nog te wijzen. ‘Niet alle leerlingen halen na het zesde leerjaar een getuigschrift, soms gebeurt dat pas na de eerste graad. Volgens specialisten heeft het weinig zin om na het basisonderwijs én na de eerste graad basisgeletterdheid in te voeren’, zegt CD&V-parlementslid Kathleen Helsen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst er ook op dat ‘97 procent van de leerlingen over de basislat geraakt’. Crevits zal de oorzaken van de tanende leesvaardigheden onderzoeken en met de onderzoekers praten. Ze heeft aan de  onderwijsinspectie gevraagd om te kijken of ze de voorbije jaren signalen gemist hebben.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig