De Kamer bekijkt vandaag of volledig autonome wapens (VAW), de zogenaamde killer robots, verboden moeten worden. 116 wetenschappers waarschuwen in De Standaard voor het gevaar. ‘Ze nemen de drempel om geweld te gebruiken weg.’

De leden van de commissie Landsverdediging beslissen vandaag in de Kamer over een resolutie van Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Die eist een verbod op de productie, de verkoop en het gebruik van VAW’s.

Onderzoekers naar Artificiële intelligentie (AI) en robotica van verschillende universiteiten roepen de politici in De Standaard op om de resolutie goed te keuren. ‘Het belangrijkste tegenargument is dat autonome wapens de drempel om geweld te gebruiken drastisch verlagen of wegnemen. Geweld gebruiken moet een hoge kostprijs hebben, zo niet is er geen rem om geweld in te zetten voor politieke of ideologische doeleinden.’

De wetenschappers wijzen er bovendien op dat autonome wapens toelaten om te doden zonder dat de dader een risico loopt. ‘Er zijn geen menselijke kosten meer verbonden aan het gebruik van robots: de gebruikers van autonome wapens kunnen anoniem blijven en vanop grote afstand verminken en doden, zonder zelf gevaar te lopen. Deze fysieke en morele afstand, en het feit dat er geen tegenactie door de slachtoffers mogelijk is, verandert de krachtbalans in een gewapende strijd.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig