Meer mannen werkzaam in zorg
Foto: Jobat.be
Tussen 2010 en 2017 steeg het aantal mannen in de zorgsector met ruim 5 procent. Toch werken er in de zorg nog altijd maar 16 procent mannen. In sommige deelsectoren ligt het mannenaandeel zelfs nog lager.

Bouw, metaal en transport: meer dan 90 procent van de mensen die er werken zijn mannen. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta, in combinatie met statistieken van de FOD Economie. 

Toch is niet de hele arbeidsmarkt één grote mannenwereld. Zeker niet zelfs, want vrouwen maken vandaag meer dan 46 procent uit van alle werkenden. In sommige domeinen zijn vrouwen zelfs massaal oververtegenwoordigd. In een deelsector als kinderdagverblijven ligt het aandeel mannelijk verzorgend personeel bijvoorbeeld erg laag: 5,2 procent.

De zorgsector is een ander voorbeeld, met een mannenaandeel van slechts 16 procent. In de zorg is het aantal niet-ingevulde vacatures vrij hoog, en een mogelijke denkpiste is dan om die krapte op te vangen met mannen.

>

>

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig