‘Laat Vlaming mee beslissen over budget’
Foto: belga
N-VA, CD&V en Open VLD dringen aan op een ‘burger-begroting’ op Vlaams niveau, waarbij burgers mee mogen beslissen over de besteding van het Vlaamse budget.

Burgerbegrotingen bestaan al op kleine schaal. In Gent, bijvoorbeeld, in het district Antwerpen of de stad Kortrijk. De politiek hoopt burgers meer te betrekken bij het beleid door hen meer inspraak te geven tussen twee verkiezingen in.

Als het van de meerderheid in het Vlaams Parlement afhangt, komt er iets vergelijkbaars op Vlaams niveau. Parlementsleden van de drie Vlaamse meerderheidspartijen vragen in een ontwerpresolutie aan de Vlaamse regering om tegen de zomer van volgend jaar werk te maken van een burgerbegroting.

De Vlaamse meerderheid wil daarmee de richting uitgaan van bijvoorbeeld Portugal, dat vorig jaar is gestart met een nationaal burgerbudget van drie miljoen euro. Parijs heeft zelfs een burgerbegroting van 100 miljoen euro – het grootste experiment wereldwijd.
Initiatiefnemer Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) wil met kleine stappen vooruitgaan. ‘Burgerbegrotingen zijn bij uitstek iets voor het lokale niveau, het is dus niet zeker dat het zal werken op Vlaams niveau’, zegt hij. ‘Het wordt vooral zaak om de regio’s te doen samenwerken.’

Theater en expo

Het zal ook zo niet zijn dat burgers zomaar een deel van het Vlaamse budget kunnen besteden. De beslissingsmacht blijft bij het Vlaams Parlement. Elke minister zal binnen zijn beleidsdomein een deel van zijn begroting kunnen openstellen voor de inbreng van burgers.

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) experimenteert daar al mee door de cultuurhuizen te vragen een deel van hun overheidssubsidie open te stellen voor hun publiek, die daarmee zelf theaterstuken of expo’s mogen kiezen.

Over hoeveel geld burgers zelf mogen beschikken, is nog niet duidelijk. Dat gebeurt pas later, bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Ook welk soort projecten in aanmerking komen, ligt nog open. De resolutie vraagt wel bijzondere aandacht voor ‘projecten die de samenhang tussen verschillende regio’s in Vlaanderen versterken’.

Het voorstel maakt deel uit van een reeks maatregelen om burgerparticipatie te promoten, waarvoor de Vlaamse meerderheid pleit in een resolutie. Zo pleit de meerderheid ook voor het ‘recht om uit te dagen’, dat nu al werkt in een aantal Nederlandse steden en gemeenten.

Daarbij kunnen buurtcomités en burgerbewegingen hun gemeentebestuur uitdagen om het beheer van pakweg een zwembad of de naschoolse opvang over te nemen. Als ze een beter dossier kunnen voorleggen dan de gemeente, kunnen ze het beheer overnemen. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft al gezegd dat hij voorstander is.

De meerderheidspartijen vragen ook om een ‘kennisplatform’ te ontwikkelen dat informatie bundelt en aanbiedt aan lokale besturen die willen experimenteren met burgerparticipatie.

De resolutie wordt eind dit jaar of begin volgend jaar besproken in het Vlaams Parlement, samen met voorstellen om elektronische petities in te voeren (en dus niet alleen op papier), Vlaamse volksraadplegingen mogelijk te maken en lokale burgerparticipatie te organiseren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig