SP.A dringt aan op bijsturing onderwijshervorming
Foto: BELGA

Oppositiepartij SP.A hoopt dat het uitstel van de hervorming van het secundair onderwijs zal worden gebruikt om het project nog bij te sturen. De hervorming zoals ze voorligt biedt volgens de partij geen antwoord op de dalende internationale kwaliteit.

De start van de modernisering van het secundair onderwijs is uitgesteld tot 1 september 2019. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. Daardoor krijgen de scholen een extra jaar om de hervorming voor te bereiden.

SP.A reageert, net als de onderwijskoepels, tevreden, maar hoopt dat het extra jaar zal worden gebruikt om nog inhoudelijk bij te sturen. 'De koepels en onderwijsexperts zijn het erover eens dat de zogeheten modernisering van het secundair onderwijs niet volstaat om de uitdagingen van ons onderwijs aan te pakken', zegt parlementslid Caroline Gennez.

'Het hoge aantal jongeren dat het onderwijs zonder diploma verlaat en dus amper kansen heeft om een job te vinden, de dalende internationale kwaliteit van ons onderwijs, de toenemende schoolmoeheid bij jongeren... Al deze problemen krijgen in de hervorming geen antwoord.'

SP.A roept Crevits op om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met het onderwijsveld.

Ook N-VA tevreden over uitstel

Ook N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls reageert tevreden op het uitstel van de modernisering van het secundair onderwijs. Op die manier kan de hervorming kwalitatief en in de juiste volgorde worden uitgerold, zegt het Vlaams parlementslid.

'Reeds in 2016 heb ik na vele contacten met directies en leerkrachten aangegeven dat men realistisch moest zijn bij de invoering. Ik ben dan ook blij dat de Vlaamse regering daarin gevolgd is en inderdaad de invoering uitstelt naar 1 september 2019', aldus Daniëls.

Voor hem moeten nu de volgende stappen in de juiste volgorde worden afgewerkt: 'eerst de eindtermen zelf maken, vervolgens de leerplannen op basis van die eindtermen en de invulling van de studierichtingen, dan kunnen handboeken ontwikkeld worden en uiteraard onze leerkrachten vormen. Die juiste volgorde is belangrijk, want anders krijg je nieuwe studierichtingen met leerplannen die oude eindtermen bevatten'.

Hij wijst er nog op dat de hervorming inhoudelijk blijft zoals ze was beslist, met onder meer een getrapte studiekeuze en een daling van het aantal studierichtingen.