‘Volgend schooljaar was echt niet meer realistisch’
Foto: An Nelissen

Zowel het GO!-onderwijs als het Katholiek Onderwijs zijn erg opgelucht dat de hervorming van het secundair onderwijs is uitgesteld tot 1 september 2019. ‘We zijn blij dat de minister onze bekommernissen ter harte heeft genomen.’

‘Het is niet alleen een kwestie van een decreet goed te keuren. Het moet ook goed geïmplementeerd worden.’ Afgevaardigd bestuurder van het GO!-onderwijs Raymonda Verdyck is blij dat minister van Onderwijs Hilde Crevits geluisterd heeft naar de bekommernissen van de onderwijskoepels. ‘We hebben met spanning afgewacht.’

Ondanks die spanning was het voor GO! al lang duidelijk: 1 september 2018 is niet haalbaar. ‘De voorbereiding van het nieuwe schooljaar begint niet in juni, maar in januari. Hoe verder we kwamen in het kalenderjaar, hoe duidelijker het werd: dit is niet meer realistisch.’

Meer dan structuur wijzigen

Het gemeenschapsonderwijs zal het extra jaar goed kunnen gebruiken: ‘Wij gaan nu op een constructieve manier aan de slag om hier werk van te maken.’ De modernisering van het onderwijs is volgens Verdyck meer dan de structuren veranderen. ‘Het wordt heel belangrijk om de invulling van de eindtermen uit te werken en die vervolgens te vertalen naar de leerplannen.’

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht de beslissing toe en benadrukt dat er het komende jaar veel meer op de plank ligt dan de structuren wijzigen. ‘Er is ook nood aan visievorming en nieuwe leerplannen om in een transparant aanbod te kunnen voorzien en de getrapte studiekeuze waar te maken’, zo luidt het.

Beiden koepels geloven dat 2019 haalbaar is. ‘Dit tijdspad kunnen we halen’, aldus Verdyck. Ook de katholieke koepel is enthousiast: ‘We hebben de kans om een zorgvuldig inhoudelijk traject te lopen waarin voldoende tijd is voor leerplanontwikkeling, leerplanimplementatie en aftoetsing bij het werkveld.’