Prins Laurent daagt regering uit
Foto: pn
De regering dreigt de mensenrechten van prins Laurent te schenden, waarschuwt zijn advocaat in een brief aan premier Michel. Volgens hem is er geen enkele reden om een deel van zijn dotatie in te trekken.

‘In overleg met de koning nam Charles Michel de beslissing om een sanctie op te leggen’, communiceerde het Koninklijk Paleis deze zomer. Als familiehoofd gaf koning Filip zijn zegen voor een gedeeltelijke intrekking van de dotatie van zijn broer, prins Laurent, na diens omstreden aanwezigheid op een feestje van de Chinese ambassade (zie video onderaan).

Maar dat laat de prins niet zo gemakkelijk gebeuren. In een zeven pagina’s tellende brief verdedigt prins Laurent zichzelf, net voor het moment waarop een beslissing van de federale regering wordt verwacht.

Volgens zijn advocaat, Laurent Arnauts, is de wet waarop de regering zich beroept, in strijd met de grondwet en de rechten van de mens. Ze zou de prins veroordelen tot ‘sociaal isolement’, hij zou op de keper beschouwd zelfs met leden van zijn eigen familie geen contact meer mogen hebben zonder toestemming van de federale regering.

Bovendien is de wetgeving zo vaag dat het niet duidelijk is wanneer de prins ze overschrijdt en wanneer niet, en dat terwijl er over contacten van anderen geen probleem wordt gemaakt. De brief wijst fijntjes op de uitstekende contacten die de Belgische overheden, koning Filip inbegrepen, de voorbije jaren met China hebben gehad.

Daarnaast waarschuwt de brief ook voor een schijn van partijdigheid. Premier Michel heeft in de gezamenlijke verklaring met koning Filip al een sanctie in het vooruitzicht gesteld, nog voor prins Laurent was gehoord, terwijl de premier zelf rechter is in de zaak.
Dit zijn ‘ernstige en herhaalde tekortkomingen’ van de regering, waarmee de rechten van de verdediging geschonden zijn, waarschuwt de advocaat. Dat zou betekenen dat België voor het Europees Hof voor de Rechten van de mens veroordeeld kan worden omdat de regels van een eerlijk proces niet zijn gerespecteerd.

Prins Laurent zegt constructief te willen blijven en zoekt nu naar een oplossing, waarin de wet kan worden toegepast zonder dat ze in strijd is met fundamentele rechten. Hij heeft een protocol laten opstellen waarin de verplichtingen van de prins gedetailleerd worden opgesomd en waarover hij overeenstemming hoopt te bereiken met de federale regering. Volgens die lezing heeft de prins geen fouten begaan.

Prins Laurent hoopt de federale regering daarmee te overtuigen, maar wil desnoods zijn advocaat tot in de plenaire vergadering van het parlement zijn verdediging laten voeren.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in