Ook moslims naar Grondwettelijk Hof tegen verdoofd slachten
Foto: Photo News

Na de joodse gemeenschap vecht ook de moslimgemeenschap het algemeen verbod op onverdoofd slachten aan voor het Grondwettelijk Hof. Gesterkt door een advies van het Europees Hof van Justitie.

Vanaf 2019 zal in Vlaanderen een totaalverbod op onverdoofd slachten ingaan.

‘Een directe aanslag op een van de meest essentiële voedselvoorschriften van het islamitische geloof, de vereiste dat dieren ritueel (halal) moeten worden geslacht én op het Offerfeest’, klinkt het in een bericht van de Moslimexecutieve, de islamitische coördinatieraad van België en de religieuze overheden van de Belgische Moslimgemeenschap. Ze trekken samen tegen het verbod naar het Grondwettelijk Hof.

Een opinie van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, dat ook vandaag verspreid werd, sterkt de moslimorganisaties naar eigen zeggen in hun verzet. Daarin merkt de advocaat-generaal op dat een verplichting om ritueel te slachten op erkende slachtvloeren géén schending van de godsdienstvrijheid inhoudt. Die verplichting legde Ben Weyts (N-VA), minister van Dierenwelzijn, al op vóór er sprake was van een totaalverbod.

Maar de advocaat-generaal zegt ook dat onverdoofd slachten ‘ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest een religieus voorschrift is dat onder de bescherming van de vrijheid van godsdienst valt’. De vrijheid van godsdienst vormt een onderdeel van de Europese Rechten van de Mens.

Ook joodse organisaties beslisten deze week het verbod aan te vechten. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vond het toen ‘jammer dat de joodse gemeenschap de kans laat liggen om mee te gaan in de logische evolutie naar meer dierenwelzijn’.