Afschaffen van gemiddelde? ‘Mijn eerste reactie was een diepe zucht’
Themabeeld Foto: Tom Palmaers

N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls heeft bedenkingen bij het schrappen van het klasgemiddelde of de mediaan op het rapport. Zo kan zo’n gemiddelde of mediaan volgens hem een ‘interessant referentiepunt’ zijn. Open VLD-parlementslid Jo De Ro heeft kritiek op die reactie. 'Koen Daniëls moet zich maar kandidaat stellen als bestuurder van het GO!-onderwijs.'

Maar Daniëls ergert zich vooral aan de steeds nieuwe richtlijnen voor leerkrachten en de extra planlast voor scholen. ‘Mijn eerste reactie is vooral een diepe zucht. Je zal maar leraar zijn. Elke dag word je geconfronteerd met een nieuwe richtlijn’, zegt Daniëls.

'Als Koen Daniëls zelf wil bepalen wat er op de speelplaats en in de refter van het gemeenschapsonderwijs moet gebeuren, moet hij zich maar kandidaat stellen om Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder van het GO!, red.) op te volgen', zo reageert Open VLD-parlementslid Jo De Ro.

Gemiddelde afschaffen

Scholen in Vlaanderen worstelen volop met de vraag of er nog klasgemiddelden of medianen thuishoren op het schoolrapport. Veel lagere en middelbare scholen in het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zijn er al van afgestapt. De nieuwe tendens is het gevolg van een specifiek beleid binnen het GO!.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) heeft vragen bij die evolutie. Inhoudelijk sluit hij zich aan bij de visie van cognitief psycholoog Wouter Duyck (UGent) en stelt hij dat een klasgemiddelde of een mediaan toch een ‘interessant referentiepunt’ kan zijn. ‘Zeker zo’n mediaan geeft aan ouders toch een idee van waar hun zoon of dochter ergens zit. Dat is een handig referentiekader’, aldus Daniëls.

Vrijheid van het onderwijs

Maar de N-VA-onderwijskenner maakt zich vooral zorgen over het organisatorische aspect. ‘We hameren constant op de vrijheid van onderwijs. Maar die vrijheid wordt dan blijkbaar vanuit de koepels meteen afgebakend met normatieve richtlijnen. Als je die richtlijn niet volgt, moet je je als school gaan verantwoorden’, legt Daniëls uit. De Ro ergert zich aan deze uitspraak: 'Ofwel nemen we de vrijheid van onderwijs ernstig, ofwel moeten we artikel 24 uit de Grondwet schrappen.'

Volgens De Ro moet het parlement zich enkel bezighouden met de algemene richtlijnen. 'Laat ons via sterke eindtermen de lat hoog leggen. Maar we mogen ons als parlement toch niet elke keer gaan moeien met hoe er wordt lesgegeven, hoe de rapporten zijn opgesteld en welke methodes men gebruikt?'