Na berichten over slavenhandel: Libische leider aanvaardt plan om migranten weg te halen
Leiders op de Europees-Afrikaanse top kwamen een evacuatieplan overeen. Foto: AFP

Vanwege de dramatische mensenrechtensituatie in Libië en berichten over slavenhandel hebben de deelnemers van de Europees-Afrikaanse top in Abidjan een overeenkomst bereikt over een evacuatieplan.

De Libische minister-president Fajis al-Sarradsch stemde er volgens bronnen binnen de Duitse regering mee in dat de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) toegang krijgen tot de kampen die binnen zijn machtsgebied liggen. Migranten die het land willen verlaten, zouden daar zo de kans toe krijgen.

Onduidelijk is voorlopig wanneer het plan in de praktijk zal worden gebracht. Het gaat voorlopig nog om een plan waarvan de details moeten uitgewerkt worden.

Merkel en Macron

Deelnemers aan de crisisbijeenkomst waren de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, alsook vertegenwoordigers van de VN, de EU en de Afrikaanse Unie.

De Afrikaanse landen hebben zich naar aanleiding van de CNN-berichten over slavenhandel in Libië bereid verklaard om nu zelf sterker dan voordien initiatieven te nemen om de al te vaak mensonwaardige situatie van migranten in Libië te verbeteren, klinkt het bij de regeringsbronnen.

Deel terug naar eigen land

Na berichten over slavenhandel: Libische leider aanvaardt plan om migranten weg te halen
De repatriëringen vinden nu al op kleine schaal plaats. Foto: BELGAIMAGE

Volgens het plan zal de IOM migranten helpen om terug te keren naar hun land van herkomst. De repatriëringen, die op dit moment al plaatsvinden op beperkte schaal, zullen in de toekomst sterk uitgebreid worden.

De Afrikaanse Unie zal daarbij een leidende rol opnemen en meewerken aan onder meer de identificatie van herkomstlanden en het opstellen van de nodige reisdocumenten.

De Europese landen zullen ervoor zorgen dat de migranten zonder gezichtsverlies kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. De Europeanen zijn bereid om voor start- en terugkeersteun te betalen.

Merkel had de IOM in augustus al een extra tweecijferig miljoenenbedrag toegezegd. Het transport zal voor een groot deel door de Afrikaanse staten worden gefinancierd.

Kwetsbare personen, die op de vlucht zijn voor politieke vervolging of burgeroorlog, zullen volgens de plannen naar Tsjaad of Niger gebracht worden, onder leiding van de UNHCR. Van daaruit is vervolgens hervestiging mogelijk naar andere landen die bereid zijn de vluchtelingen op te nemen, in de EU, maar ook in landen buiten Europa.

Jongeren op gevaren wijzen

Een ander punt waarover de deelnemers het eens raakten, is dat politie en inlichtingendiensten ook buiten Libië gegevens zouden inzamelen over criminele bendes en hun leiders. Er komt daarvoor een taskforce, die op EU- en VN-niveau sanctiemogelijkheden tegen mensensmokkelaars onderzoekt en in de praktijk brengt. Ook is gepland om met ondersteuning van de VN en de EU een Afrikaanse onderzoekscommissie op poten te zetten, die feiten als slavenhandel en andere mensenrechtenschendingen onderzoekt.

Na berichten over slavenhandel: Libische leider aanvaardt plan om migranten weg te halen
Migranten schuiven aan om terug naar huis gebracht te worden. Foto: BELGAIMAGE

De lidstaten van de Afrikaanse Unie verplichtten zich er naar verluidt toe om jongeren in hun landen op de gevaren te wijzen om naar Europa te reizen. De deelnemers van de crisisbijeenkomst waren het erover eens dat een omvattende oplossing voor het migratieprobleem nodig is. En dat er een dialoog moet komen over de invoering en totstandbrenging van legale immigratiekanalen.

Bondskanselier Merkel bracht in het verleden daaromtrent meermaals een oplossing ter sprake met quota voor ‘opleidingsmigratie’. Daarbij komen migranten voor studies en beroepsopleidingen naar Europa. Het idee erachter is dat betrokkenen nadien met beroepservaring naar hun land van herkomst terug kunnen. In de visie van Merkel kunnen zulke acties ondersteund worden in hun moederland met beurzen en taalcursussen.