Auto duurst in Antwerpen
Foto: Photo News
De premies voor een autoverzekering liggen in Antwerpen-stad tussen 6 en 19 procent hoger dan in de vier andere Vlaamse provinciehoofdsteden.

Als u in Antwerpen-stad woont en een omniumverzekering neemt voor uw Peugeot 308, betaalt u daar gemiddeld 1.169 euro per jaar voor. Dat leert onderzoek door de gespecialiseerde website spaargids.be. Op vraag van De Standaard vergeleek spaargids.be de offertes van zes autoverzekeraars (Axa, Allianz, Baloise, ING, KBC en Touring) voor de omniumverzekering van een Peugeot 308, en dat voor een bestuurder/eigenaar van 35 jaar, zonder schadeverleden.

De vergelijking toont enorme regionale verschillen aan. En de Antwerpenaar is de klos. Met 1.169 euro betaalt een Antwerpenaar met voorsprong de duurste autopremie. Voor een Bruggeling met een Peugeot 308 (en een identiek bestuurdersprofiel) ligt de kostprijs liefst 190 euro, of 19,4 procent, lager.

In de steden liggen de autopremies hoger dan in kleinere, landelijke gemeenten. Zo betaalt een inwoner van Zwijndrecht, op Linkeroever, slechts 970 euro voor dezelfde wagen en dezelfde polis. Dat is een verschil van 199 euro, of 20,5 procent, met de buren uit Antwerpen. Dezelfde trend is merkbaar bij de andere provinciehoofdsteden.

Volgens de verzekeringsfederatie Assuralia zijn die verschillen te verklaren. ‘De maatschappijen passen hun autopremies aan naargelang van het risicoprofiel van een gemeente’, zegt woordvoerder Wauthier Robyns. ‘Dat risicogehalte heeft te maken met de verkeersdrukte in een regio of gemeente, maar ook met de kans op diefstal of vandalisme.’

Ook op het platteland

Assuralia noemt het ‘logisch’ dat de premies in Antwerpen-stad een stuk hoger liggen dan in landelijke buurgemeenten. ‘De verkeersdrukte in Antwerpen is veel groter en de kans op vandalisme of diefstal ook. Alleen al het feit dat er in een stad minder (individuele) garages voorhanden zijn, maakt dat er meer auto’s op straat geparkeerd staan en dat verhoogt het risico op beschadiging.’

Maar de enquête bewijst dat er ook tussen twee kleine buurgemeenten op het platteland grote premieverschillen kunnen bestaan. Een inwoner van Runkelen, een dorpje in Limburg dat deel uitmaakt van Sint-Truiden, betaalt voor de familiewagen uit onze studie een jaarlijkse verzekeringspremie van 1.016 euro. Voor zijn buurman uit het nabijgelegen Grazen, een deelgemeente van Geetbets (in Vlaams-Brabant), wordt dat 948 euro, een verschil van 68 euro of 7,1 procent. 

Deze bedragen zijn gemiddelden. De hoogte van de autopremies varieert sterk tussen de verzekeraars onderling. Voor de consument komt het er dus op aan de tarieven goed te vergelijken.