INFOGRAFIEK

Wereld zal aidsdoelstellingen
niet halen tegen 2020

1 december 2017

Unicef is pessimistisch over de vooropgestelde doelen in de strijd tegen hiv en aids. Op Wereldaidsdag wordt duidelijk dat die niet gehaald zullen worden.

Tegen 2020 moet 90 procent van de mensen die besmet zijn met hiv dat ook zelf weten. 90 procent van die groep moet bovendien de meest efficiënte behandeling krijgen. En nog eens 90 procent van die personen moet daarmee succesvol virale supressie bereiken. Dat betekent dat het virus zich niet meer zo effectief kan verspreiden, waardoor het aantal viruscellen onder het detecteerbare niveau zakt. 

Maar die doelen zullen volgens een nieuw rapport van Unicef niet behaald worden. Nochtans werden er sinds 2000 maar liefst 2 miljoen nieuwe infecties bij kinderen verijdeld. Dit kan omdat drie vierde van de met hiv besmette zwangere vrouwen combinatietherapie krijgt. Verschillende landen hebben moeder-kind-besmettingen volledig verholpen.

Kinderen blijven nochtans de meest kwetsbare groep. In 2016 stierven er 120.000 kinderen wereldwijd aan de gevolgen van aids. De meesten stierven voor hun vierde levensjaar. 57 procent van de kinderen jonger dan veertien krijgen geen combinatietherapie. 

Ook adolescenten (10-19 jaar) besmet met aids hebben het moeilijk. Hun aantal steeg met 30 procent in 2016, ten opzichte van 2005. Nu zijn ze met 2,1 miljoen. Tegen 2030 zal dat 3,5 miljoen zijn. 

Unicef roept op om aids-preventieprogramma's te versterken. Daarbij moeten kinderen speciale aandacht krijgen. Er moet volgens de organisatie ook worden ingezet op het verkrijgen van accuratere data en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.