Verhit

Meertaligheid op speelplaatsen bij GO!-scholen maakt emoties los

Het GO! wil de thuistaal van leerlingen toestaan op de speelplaats en in sommige gevallen in de klas. bdw

‘Het verbaast me dat de reacties zo hevig zijn’

Het gemeenschapsonderwijs wil andere talen dan het Nederlands toestaan op school. Het spel zit op de wagen en de meningen draven in ijltempo rond. De nuance lijkt zoek.

De podcasts van De Standaard