Leuven verlaagt opnieuw belastingen
Foto: hsb

Leuven voert een belastingverlaging door. De stad maakt daarvoor gebruik van de vermindering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, die de Vlaamse overheid lokale besturen oplegt omdat ze vanaf 2018 de provinciale belastingen overneemt. Dat heeft Financieschepen Carl Devlies (CD&V) maandag bekendgemaakt. Burgemeester Louis Tobback (SP.A) nam de gelegenheid te baat om de Vlaamse regering ervan te beschuldigen de belastingen te verhogen.

Vlaanderen neemt de provinciale belastingen op de onroerende voorheffing over omwille van de overdracht van de persoonsgebonden provinciale bevoegdheden. Daardoor stijgt evenwel de basisheffing voor de lokale opcentiemen vanaf 2018 van 2,5 tot 3,97 procent van het kadastraal inkomen. Omdat dit bij ongewijzigd beleid zou leiden tot een sterke belastingverhoging, verplichtte de Vlaamse overheid gemeenten hun opcentiemen te verlagen zodat hun inkomsten op hetzelfde peil blijven.

Leuven diende zijn opcentiemen te verminderen van 1.400 tot 882. Het stadsbestuur besliste ze echter verder te verlagen tot 880. Het is al de derde belastingvermindering deze legislatuur, want eerder werd de aanvullende personenbelasting in twee fasen verminderd van 7,5 tot 6,7 procent.

Volgens Louis Tobback komt de overname van de provinciale belastingen door de Vlaamse overheid neer op een belastingverhoging vermits een aantal van de persoonsgebonden activiteiten, die de provincies verliezen, in de praktijk bij de gemeenten terechtkomen. “Het is een zoveelste bewijs dat Vlaanderen de lokale besturen steeds meer financieel laat opdraaien voor van alles en nog wat. Zo moet Leuven bijvoorbeeld meebetalen voor extra bussen naar de UCLL-campus in Haasrode of voor een fietsersbrug over de E314. Al het beschikbare Vlaamse geld voor wegenwerken moet kennelijk dienen om de Oosterweelverbinding te betalen”, aldus Tobback, die een lijst opsomde die eerder door Vlaamse ministers in Leuven beloofd werden, maar nog steeds niet uitgevoerd.