SP.A: 'Meertaligheid kan leerwinst opleveren'
Foto: An Nelissen

SP.A steunt het initiatief van het GO! om leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands, die te laten gebruiken op de speelplaats en zelfs in de klas. 'Pragmatisch en logisch', zo zegt SP.A-onderwijsspecialiste Caroline Gennez. Ook Open VLD en Groen reageren positief.

'Voor ons is het ongelooflijk belangrijk dat het kind centraal staat', zegt Gennez. 'Kinderen moeten zich thuis kunnen voelen op school. Dat is moeilijk als je hun thuistaal volledig verbiedt op school', legt de SP.A-politica uit.

 

 

Daarom staat SP.A achter het initiatief van het GO! om de thuistaal op een andere manier te benaderen. Die aanpak staat volgens Gennez ook niet haaks op het gebruik van het Nederlands als onderwijstaal. 'Dat gaat niet ten koste van gebruik Nederlands als instructietaal, integendeel. Ontspannen met taal omgaan, helpt om beter te leren op school, ook om Nederlands te leren. Respect voor de thuistaal zou dus een evidentie moeten zijn op school', klinkt het.

Meerderheidspartij N-VA kant zich tegen de plannen van het GO!. Maar volgens SP.A hoeft N-VA 'niet ongerust te zijn'. 'Het Nederlands is en blijft de gedeelde instructietaal', reageert Gennez. 'Maar waarom ook niet de thuistaal van kinderen valoriseren om kennis over te brengen? Meertaligheid is altijd al een troef geweest voor Vlamingen in de wereld, laten we die kennis van meerdere talen ook bij nieuwe Belgen koesteren. Een belangrijke randvoorwaarde voor goede schoolprestaties is de ‘taligheid’ van het kind. Taalarmoede, zowel in het Nederlands als in een eventuele andere thuistaal, is altijd een rem', aldus nog Gennez.

Het initiatief van het GO! krijgt ook de steun van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. 'Meertaligheid en onderwijstaal Nederlands gaan hand in hand. Het is en/en. Een troef voor het open Vlaanderen in de wereld', zo tweette Rutten.

 

 

En ook Groen-onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman reageert enthousiast op Twitter. Volgens haar zal de aanpak het welbevinden en daarmee ook het leren van het Nederlands bevorderen. Zij stelt dat het wetenschappelijk onderzoek duidelijk is en dat het nu best ook breed in de praktijk wordt toegepast.

 


Net als meerderheidspartij N-VA heeft ook Vlaams Belang kritiek op de plannen van het GO!. De partij wil niet dat er gemorreld wordt aan het gebruik van het Nederlands op school.

'Eén leerling op de zeven in ons onderwijs heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. Voor veel van deze leerlingen is de school vaak de enige plaats waar ze het Nederlands kunnen oefenen. Door de deur open te zetten voor het gebruik van andere talen dan het Nederlands op de speelplaats en zelfs in de klas, dreigt men de taalverwerving van anderstalige leerlingen hopeloos te vertragen', reageert Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Volgens Janssens dreigen ook Vlaamse kinderen 'het slachtoffer' te worden van de maatregel. 'Men zal maar Nederlandstalige leerling zijn in een Antwerpse, Brusselse, Genkse of Gentse concentratieschool en dan plots met de situatie geconfronteerd worden dat de voertaal op de speelplaats plots Berbers, Arabisch of Turks wordt. Deze maatregel dreigt segregatie en uitsluitingsgedrag nog meer in de hand te werken dan nu al het geval is', aldus Janssens.