Wat verandert er op 1 december?
Foto: BELGA

De laatste maand van 2017 heeft nog enkele veranderingen in petto.

Grote gezondheidswaarschuwingen in zonnebankcentra

In zonnebankcentra moeten voortaan grote affiches hangen die de gebruikers erop wijzen dat het gebruik van zonnebanken huidkanker kan veroorzaken. Een maatregel van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) om het bewustzijn over de gevaren te verhogen, naar analogie met de waarschuwingen op pakjes sigaretten.

Zonnebankcentra moesten al langer waarschuwen voor de gezondheid, maar die boodschappen zullen nu nog meer moeten opvallen. Zo moet er vanaf 1 december aan het onthaal een affiche hangen (minimaal A3-formaat), waarop in het groot “Gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken” staat, gevolgd door nog een reeks waarschuwingen.

Ook elke mededeling van de zonnebankcentra moet de huidkanker-boodschap bevatten, “op een goed leesbare en opvallende manier zodat de aandacht van de consument erop wordt getrokken”. De centra mogen bovendien geen enkele allusie meer maken op eventuele voordelen of gunstige effecten van het gebruik van zonnebanken.

Wat verandert er op 1 december?
Foto: Archief

Begin 2019 volgt nog een maatregel. Elke zonnebankcentrum zal dan een meettoestel moeten hebben om het huidtype van de gebruiker te bepalen. Is dat er niet, dan moet de uitbater de gebruiker verwijzen naar een dokter voor een medisch attest.

De Hoge Gezondheidsraad pleitte midden dit jaar voor een verbod op zonnebanken. Dat ziet minister Peeters niet onmiddellijk zitten, maar hij wil wel “zo streng mogelijk optreden en ervoor zorgen dat de gebruikers zich zo goed mogelijk bewust zijn van de gevaren”.

Afkopen studiejaren mogelijk voor iedereen

Studiejaren afkopen om vroeger op pensioen te kunnen en een hoger pensioen te krijgen, was al langer mogelijk. Met de hervorming die op 1 december ingaat, wordt die regeling voor iedereen, zowel ambtenaren, werknemers als zelfstandigen, op dezelfde leest geschoeid. Afkopen van studiejaren kan voortaan voor 1.500 euro per diplomajaar, ongeacht het stelsel, binnen de tien jaar na het afronden van de studies. Nadien ligt het bedrag hoger. Voor minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gaat het om “een geleidelijke harmonisering tussen de stelsels”.

Wat verandert er op 1 december?
Foto: BELGA

Ambtenaren konden, net zoals werknemers uit de privé, al langer hun studiejaren afkopen, maar ambtenaren konden dat gratis. De hervorming voorziet in het verdwijnen van de gratis diplomabonificatie voor ambtenaren. Zij zullen net als werknemers en zelfstandigen 1.500 euro moeten neertellen per diplomajaar in ruil voor een hoger pensioen.

Na de periode van tien jaar zal de mogelijkheid tot afkopen worden behouden, maar zal het te betalen bedrag, dat op actuariële basis vastgesteld zal worden, hoger liggen. De regularisatiebijdrage is fiscaal aftrekbaar, en dit voor de drie stelsels.

Er loopt ook een overgangsperiode van drie jaar. Binnen die drie jaar zullen alle werknemers en zelfstandigen hun geslaagde studiejaren na hun 20e verjaardag kunnen regulariseren. Ambtenaren zullen tijdens de overgangsperiode alle studiejaren die hen niet gratis toegekend worden kunnen regulariseren.

Deze zogenaamde diplomabonificatie houdt in dat studiejaren onder voorwaarden kunnen meetellen voor zowel de vaststelling van het aantal jaren dat nodig is om met vervroegd pensioen te kunnen gaan, als voor de berekening van het pensioen.

Wat verandert er op 1 december?
Foto: BELGA

Pendelen naar Groothertogdom Luxemburg wordt goedkoper

Een treinabonnement vanuit de provincie Luxemburg naar het Groothertogdom Luxemburg wordt vanaf 1 december goedkoper. Daarnaast kan je gratis parkeren aan je vertrekstation. “Elke dag trekken bijna 40.000 in België wonende werknemers naar het Groothertogdom Luxemburg. Het openbaar vervoer heeft voor die verplaatsingen veel potentieel”, aldus minister Bellot. “Daarom is het belangrijk de treintarieven en het parkeren aan stations aantrekkelijk te maken.”

Wat verandert er op 1 december?
Villa Samson Foto: Olivier Matthys

Villa Samson in UZ Brussel opent de deuren

Op 1 december opent Villa Samson de deuren naast het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Voor het eerst in ons land zullen huisdieren welkom zijn in het ziekenhuis. De patiënten krijgen in Villa Samson de mogelijkheid om hun eigen huisdier te ontvangen of een van de villahonden- of katten te ontmoeten in een huiselijke sfeer. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat een dier een belangrijke rol kan spelen in het genezingsproces.

In de voormiddag vinden er sessies dierentherapie plaats in Villa Samson en in de namiddag zijn er bezoekuren. Zowel jong als oud kan genieten van de genegenheid van de dieren, in zoverre het ziektebeeld dat toelaat. In de villa zelf worden bovendien feromonen verspreid, zodat de katten en honden op hun gemak zijn. De werking van Villa Samson steunt volledig op 50 vrijwilligers en één coördinator met een verpleegkundig profiel.