Bereken nu al uw pensioen
Ontdek uw latere pensioen op mypension.be. Foto: iStock

Op de site mypension.be kan iedereen zijn latere pensioenuitkering raadplegen. U vindt er ook de (vroegste) datum waarop u met pensioen kan gaan.

Hoeveel pensioen zal ik later krijgen? Het antwoord op die vraag kan u voortaan vinden op mypension.be, de website van de Federale Pensioendienst. Vanaf vandaag kan iedereen er het precieze bedrag te weten komen van zijn latere, wettelijke pensioenuitkering (zowel bruto als netto). Tot nog toe was die service alleen beschikbaar voor 55-plussers. Nu kan elke werknemer, ambtenaar of zelfstandige zijn pensioenbedrag opvragen, ongeacht zijn leeftijd.

Raming

Opgelet: het bedrag op mypension.be is een raming, berekend op basis van uw huidige loopbaangegevens en de huidige pensioenwetgeving. Als die wetgeving wijzigt of als uw loopbaan een andere wending neemt - u geeft bijvoorbeeld uw baan als loontrekkende op en start een eigen zaak als zelfstandige – zal ook uw latere pensioenbedrag veranderen.

Volgens het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine kan u ook zelf simulaties maken, om zo zicht te krijgen op de gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes op uw latere pensioen. ‘Wie vanaf een bepaalde leeftijd deeltijds wil gaan werken, kan de impact daarvan op zijn pensioen simuleren’.

Pensioendatum

Op mypension.be kan u sinds vorig jaar al nagaan op welk moment u met pensioen kan/mag gaan. Op basis van uw leeftijd en loopbaangegevens (zoals het aantal gewerkte jaren als werknemer, ambtenaar of zelfstandige) krijgt u de precieze datum meegedeeld waarop u mag stoppen met werken. Eigenlijk gaat het om twee data: die van uw wettelijk (volledig) pensioen en die van vervroegd pensioen (vroegste pensioendatum).

Sinds begin dit jaar kan u op mypension.be ook nagaan hoeveel uw aanvullend bedrijfspensioen bedraagt en op welk bedrag u recht zal hebben op het moment van uw pensionering.

E-idkaart

De toepassingen en uw persoonlijk dossier op mypension.be zijn toegankelijk door gebruik te maken van uw elektronische identiteitskaart.