Vakbonden vragen parlement pensioenmaatregel af te wijzen
Foto: bdw
De top van ACV, ABVV en ACLVB hebben een brief geschreven aan alle Kamerleden met de bede om de pensioenmaatregel die donderdag voorligt, af te wijzen. N-VA vindt de maatregel noodzakelijk.

De Kamerleden stemmen donderdag over het wetsontwerp eenheid van loopbaan, met daarin een maatregel om werken na een volledige loopbaan te belonen, maar ook met een maatregel die vele mensen die erg jong zijn beginnen werken, kan benadelen. Zij dreigen een lager pensioen te krijgen.

De vakbonden zijn daar erg bezorgd over en doen nu een ultieme poging om de wet tegen te houden. 'Stem deze maatregelen niet. Ze zijn onrechtvaardig en zinloos', schrijven ze aan de Kamerleden. 'Ga niet retroactief afpakken van de mensen. Dat is contractbreuk.'

De vakbonden vragen in de plaats daarvan dat de de pensioenberekening van alle lage lonen van werkende tieners worden opgetrokken tot het minimumrecht. Ze vragen ook een globaal en coherent pensioenverhaal, samen met de sociale partners, en willen dat de impact van de maatregel budgettair en sociaal, wordt doorgelicht.

N-VA-Kamerlid Jan Spooren laat weten dat er geen weg terug is voor de maatregel. 'Indien we dit niet doen, kunnen mensen in brugpensioen of in werkloosheid meer pensioenrechten opbouwen dan iemand die zijn volledige loopbaan van 45 jaar gewerkt heeft', zegt hij. 'Wij willen de band tussen het aantal gewerkte jaren en de pensioenuitkering versterken, en dan is de aanpassing van de gelijkgestelde periodes noodzakelijk.'

Volgens Spooren moet de regering de kosten van de pensioenen oner controle houden, bijvoorbeeld met deze maatregel. 'Dat is de enige manier om de vergrijzing aan te pakken en ervoor te zorgen dat ook de volgende generaties een pensioen zullen krijgen.'

Het kabinet van minister van Pensieoen Daniel Bacquelaine (MR) wijst erop dat er donderdag alleen gestemd wordt over een hoger pensioen voor wie langer werkt. 'Wie zou daar tegen kunnen zijn?' Het onderdeel van mensen die erg vroeg beginnen werken zijn, wordt later via een koninklijk besluit geregeld.