Deze tien punten moeten de verkeersveiligheid in Antwerpen verbeteren
Ongeveer 2.000 fietsers reden tijdens de Critical Mass Bike Ride door Antwerpen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) en jeugdschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) hebben maandagochtend het actieplan ‘Vrij en Slim, veilig naar en door Antwerpen’ voorgesteld. Met de tien maatregelen willen ze de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de stad versnellen en versterken.

De recente dodelijke fietsslachtoffers in het Antwerpse verkeer zorgden voor een stevig debat over verkeersveiligheid. Ongeveer 2.000 fietsers reden tijdens de Critical Mass Bike Ride door Antwerpen om hun stem te laten horen.

Met de tien punten in het actieplan ‘Vrij en Slim, veilig naar en door Antwerpen’ wil het stadsbestuur nu een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid in Antwerpen te verbeteren, versneld doorvoeren.

‘Met een aantal punten waren we al bezig, maar gezien de situatie de afgelopen weken zullen we deze versneld invoeren’, liet burgemeester De Wever maandagochtend weten op de persvoorstelling van het actieplan. Ook een aantal nieuwe punten zullen versnel worden doorgevoerd, zoals het venstertijden voor vrachtwagens.

Dit zijn de 10 punten die maandag werden voorgesteld:

1. Vierkant groen

Samen met de specialisten van Vias zal ‘vierkant groen’ getest worden op kruispunten die zich daartoe lenen.

2. Conflictvrije verkeersinstallaties

Zoveel mogelijk conflicten vermijden op kruispunten. In het najaar wordt gestart met de stelselmatige inschakeling van de ‘verkeerslichtencomputer.’ Tegen 2019 zullen alle verkeerslichten in onze stad centraal aangestuurd worden en zal een beter verkeersmanagement mogelijk worden.

3. Venstertijden voor vrachtwagens in zone 30

In zones 30 worden venstertijden voor vrachtwagens geïntroduceerd. Dit zijn vastgestelde tijden waarop vrachtwagens winkels in zones 30 mogen bevoorraden. We starten dit najaar met een eerste proefproject in Borgerhout intra muros zuid.

4. Inrichting kruispunten

Extra maatregelen nemen om kruispunten veilig in te richten. Waar nodig en mogelijk wordt een teruggetrokken stopstreep voor voertuigen voorzien. Eventueel gecombineerd met een fietsopstelstrook en voorstart voor fietsers. Ook het principe ‘rechtsaf voor rood’ en inbuigende fietspaden wordt versneld gerealiseerd.

Een primeur is het proefproject op het kruispunt van de Kernenergielaan en de Krijsglaan in Wilrijk, waarbij een lichtseininstallatie wordt geïnstalleerd om rechts afslaand verkeer te verwittigen bij aankomende fietsers.

5. Veilige fietspaden

Daar waar fietspaden een weg kruisen wordt met fietspijlen op de weg aangeduid vanuit welke richting men fietsers kan verwachten. Op de fietsostrades en fietspaden naar de stad plaatsen we bij het binnenrijden van de bebouwde kom borden waarbij we ‘snelle’ fietsers vragen hun snelheid aan te passen.

6. Zones 30

Tegen eind 2018 is 95% van alle Antwerpse wegen zone 30. We introduceren de intelligente snelheidsbegrenzer voor alle stedelijke voertuigen. Daarnaast vragen we ook onze partners zoals De Lijn, de taxisector en leveranciers om deze snelheidsbegrenzers te installeren voor zones 30.

7. Veilige vrachtwagens

De stad blijft het goede voorbeeld geven en maakt haar eigen voertuigen maximaal verkeersveilig met dodehoekspiegels, sensoren en camera’s.

8. Vrachtwagenroutes

Zowel voor werfvrachtverkeer als voor kernwinkelgebieden introduceren we vaste vrachtwagenroutes doorheen de stad. Bij alle grote werven vergund door de stad Antwerpen, leggen we leggen we verplicht aan- en afrijroutes op voor werfverkeer.

9. Zwarte punten

Op basis van de overzichten van de zwarte punten, gaan we samen met de verantwoordelijke wegbeheerders over tot een versnelde invoering van infrastructurele en technische maatregelen ter verbetering.

10. Sensibilisering

We voorzien pakketten op maat voor jongeren van 12 tot 25 jaar gericht op een veilig verkeersgedrag, zowel bestemd voor fietsers, bromfietsers als prille autobestuurders.