Honderdtal artsen roepen Brusselse regering op om luchtvervuiling aan te pakken
Foto: BDW

In een open brief roepen 96 artsen de Brusselse regering op om zes duidelijke maatregelen te nemen om de dodende luchtvervuiling in de hoofdstad aan te pakken. 'Het terugdringen van het aantal slachtoffers door luchtvervuiling is mogelijk, maar vereist meer ambitie en efficiënte maatregelen', luidt het in de open brief die maandag in De Standaard en Le Soir werd gepubliceerd.

'Uw bevolking leeft vandaag in gevaarlijke en ongezonde lucht, ondanks de wettelijke verplichting die sinds 2010 op de overheid rust om een betere luchtkwaliteit te garanderen', zo opent de brief gericht aan minister-president Rudi Vervoort en ministers van Leefmilieu, Begroting en Mobiliteit Céline Fremault, Guy Vanhengel en Pascal Smet. 'Luchtvervuiling mag dan veelal onzichtbaar zijn, onderzoek toont een verregaande schadelijke impact op de volksgezondheid aan.'

De 96 artsen hameren op de gezondheidsrisico’s van fijnstof en roet. 'Luchtvervuiling leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een toename van long- en blaaskankers, een toename van leukemie bij kinderen, een toename van astma en chronische bronchitis, een toename van allergieën. Tijdens een zwangerschap zijn de schadelijke effecten groot: meer vroegtijdige geboorten en laag geboortegewicht, vermindering van de longfunctie en kinderastma', luidt het onder meer. 'Dit alles leidt tot een afname van de levensverwachting die overeenkomt met 632 vroegtijdige overlijdens per jaar.'

'Dit alles zou kunnen worden vermeden als Brussel de richtsnoeren van de WHO zou naleven en de gemiddelde concentratie van 20µg/m3 fijne deeltjes niet zou worden overschreden. De winst in levensverwachting zou zich vertalen in een jaarlijks indrukwekkend bedrag van 758 miljoen euro.'

De artsen vragen zes concrete maatregelen van de Brusselse regering: een vergroening van de verkeersfiscaliteit, verplichte roetfilters voor dieselmotoren, een strikte handhaving van het verbod op stationair draaien, een dwingende lokale verkeerssturing, toegankelijk, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer, en tot slot grote investeringen in fietsfaciliteiten en elektrische fietsen.

Daarnaast pleiten ze onder meer nog voor een brede informatiecampagne, een correct en efficiënt luchtkwaliteitsmeetnet en een duidelijke en dringende kalender met concrete stappen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig