Burgemeester verbiedt betoging tegen Zwarte Piet uit vrees voor rellen
Foto: Wim Hendrix

In Nederland is een geplande betoging van tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de intrede van Sinterklaas plots verboden door de burgemeester. Een eerdere blokkade op de weg naar Dokkum, waar de nationale intrede plaatsvindt, ligt aan de oorzaak van de ommezwaai.

In Dokkum, dat in het Nederlandse Friesland ligt, werd de afgelopen dagen alles in gereedheid gebracht om de intrede van Sinterklaas en zijn Pieten te faciliteren. De stad hield er rekening mee dat verschillende anti-Zwarte Pieten-organisaties aanwezig zouden zijn en voorzag een aparte plek voor de demonstranten, omringd door dranghekken.

De burgemeester van Dokkum, die eerder nog bevestigde dat de betogers van ‘Kick Out Zwarte Piet’ en ‘Nederland Wordt Beter’ welkom waren, trok die beslissing zaterdagmiddag vlak voor de intrede terug. ‘De burgemeester vreest ernstige wanordelijkheden en rellen als de demonstratie plaatsvindt’, klonk het in een persbericht van de politie.

Klemgereden op de snelweg

De aanleiding van de last minute afzegging van Dokkum heeft, volgens de politie van Friesland, te maken met het incident dat zaterdagochtend op de snelweg A7 plaatsvond. Daar werd een groep van meer dan 120 anti-Zwarte Piet-activisten, die met bussen onderweg was naar Dokkum voor een ‘mars voor beschaving’, plots tegengehouden omdat chauffeurs hun wagens dwars over de snelweg hadden geparkeerd. Het bleek om een boycot te gaan van anti-anti-Zwarte Piet-activisten, die hoopten alle bussen klem te rijden en zo te vermijden dat de intrede van de Sint verstoord werd door betogers.

De voorstanders van Zwarte Piet weigerden de weg vrij te maken omdat de bussen met de tegenstanders van Zwarte Piet dan zouden kunnen doorrijden. De politie van Friesland moest tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.

Intussen gebeurden verschillende ongevallen in de lange file die achter de bussen ontstond. Op de snelweg werden ook mensen te voet gesignaleerd, die ofwel wilden kijken wat er precies aan de hand was ofwel wilden voorkomen dat tegenstanders van Zwarte Piet alsnog ‘konden ontkomen’.

Geëscorteerd, maar niet naar de Sint

Uiteindelijk besliste de politie om de bussen met activisten zelf te escorteren, al was het niet richting Dokkum. Toen de groep vroeg waarom ze niet meer naar het daartoe voorziene protestvak werd gebracht, antwoordde de politie volgens NRC Handelsblad dat ‘er enkel geprotesteerd kon worden op voorwaarden, maar dat de activisten nu sowieso te laat waren’.

Tijdens het incident op de snelweg werden geen mensen opgepakt. ‘Het handhaven van de openbare orde en het veiligstellen van de festiviteiten zijn nu prioritair’, luidde het. ‘Later zullen we terugkomen op de gegevens van bepaalde personen die we genoteerd hebben tijdens de interventie op de snelweg.’

In Dokkum worden 25.000 mensen verwacht voor de intrede van de Sint. Al lijkt de opkomst tegen te vallen door het slecht weer, aldus de Nederlandse media.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig