camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Hasselt

Nieuw stadhuis opent op 27 augustus

Het nieuwe stadhuis van Hasselt opent op maandag 27 augustus. Meer dan vijfhonderd ambtenaren van stad en OCMW verhuizen in augustus vanuit zeven verschillende locaties in de stad. Het gebouw zelf is intussen bijna wind- en waterdicht. Alleen de schuine wand ontbreekt nog. Die wordt in de komende weken geplaatst. De verhuizing zelf staat gepland voor de periode tussen 18 en 27 augustus. Om die te coördineren, werd een werkgroep in het leven geroepen. Per gebouw is een verhuiscoördinator aangeduid. Het meubilair en materiaal worden geïnventariseerd, medewerkers geïnformeerd, opruimsessies georganiseerd, ... Zij zullen zich ook bekommeren om de ‘nazorg’. In de nieuwe omgeving zal bijvoorbeeld gewerkt worden volgens een‘clean desk policy’, zonder vaste plaatsen en met lockers voor persoonlijke items.  (dj)

De podcasts van De Standaard