Vlaams verkeersveiligheidsfonds amper gebruikt
Ben Weyts, minister van Mobiliteit Foto: BELGA

De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid het geld uit het Verkeersveiligheidsfonds amper gebruikt. Nochtans klopte de Vlaamse regering zichzelf op de borst omdat investeringen in het fonds het aantal verkeersdoden deden dalen.

‘Minister Weyts investeert ten minste 30 miljoen euro per jaar in het Verkeersveiligheidsfonds. De hartverwarmende daling van het aantal verkeersdoden met 15 procent in 2016 en met nog eens 20 procent in de eerste helft van 2017, toont aan dat de inspanningen lonen.’ Dit zijn de woorden van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in zijn Septemberverklaring.

Het Rekenhof stelt in zijn rapport over de Vlaamse begroting het verband tussen de investeringen in het Verkeersveiligheidsfonds en de daling van het aantal verkeersdoden in vraag. Want, zo klinkt het: ‘Sinds de start van het Verkeersveiligheidsfonds werd in 2016 amper 1,3 miljoen euro vastgelegd en 0,6 miljoen euro vereffend, en in 2017 werd tot begin november 6,8 miljoen euro vastgelegd en 0,6 miljoen euro vereffend.’ Met andere woorden: het geld van het fonds wordt amper gebruikt, besluit het Rekenhof.

Voor 2018 plant de Vlaamse overheid wel uitgaven voor verkeersveiligheid voor 31,6 miljoen euro uit het fonds. Maar het is niet duidelijk waarvoor die uitgaven zullen dienen, merkt het Rekenhof nog op.

'De kritiek snijdt geen hout', laat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in een reactie weten. 'Ik heb het Verkeersveiligheidsfonds eigenhandig opgericht in 2015 en heel sterk gespijsd, vandaag aan een tempo van minstens 30 miljoen euro per jaar. Al dat geld blijft ook in dat fonds zitten vermits het gaat om een zogenaamd rollend fonds. De bedragen die in een jaar niet worden uitgegeven, kunnen eenvoudigweg in de daaropvolgende jaren worden uitgegeven. Deze regering beweert trouwens helemaal niet dat de daling van het aantal verkeersslachtoffers alleen te danken zou zijn aan het Verkeersveiligheidsfonds. Het gaat om een totaal Verkeersveiligheidsplan met onder meer snelheidsverlaging op gewestwegen, veel meer trajectcontroles, een grondige hervorming van de rijopleiding, sensibiliseringsacties, enzovoort.'

Fusies

Opvallend is nog dat de Vlaamse schuld opnieuw stijgt, tot 26,8 miljard euro. Een van de redenen is de schuldovername van de zeven fusiegemeenten. Dat kost 96,7 miljoen euro. Het is niet de bedoeling dat fusiegemeenten de belastingen verlagen of bijkomend investeren, stelt het Rekenhof op basis van een advies van de Hoge Raad van Financiën. Anders stijgt de gezamenlijke schuld van alle overheden. En dat is niet de bedoeling.