Ook gisteren hebben zich enkele nieuwe slachtoffers van Bart De Pauw gemeld bij het kantoor van advocate Christine Mussche. Dat de tv-maker zijn excuses aanbood, wordt bij hen op gemengde gevoelens onthaald. ‘Het is een gemiste kans’, vinden ze.

‘Dat hij tot inzicht is gekomen, is een eerste stap in de goede richting’, zegt advocate Mussche. ‘Maar aan de aard van de excuses houden ze een minder goed gevoel over. Het voelt minimaliserend aan. Mijn cliëntes zijn best wel bestand ­tegen speelse berichtjes. Waar het hier over gaat, is dat met de berichten druk werd uitgeoefend. Hij was hun overste, en probeerde hen zo tot bepaalde zaken te dwingen. Hij moet begrepen hebben dat hij met zijn berichten voor onrust zorgde.’

‘Het voelt ook aan alsof de schuld weer bij de slachtoffers gelegd wordt’, vindt Mussche. ‘Omdat zij zich geïntimideerd voelden, en dus te gevoelig zouden zijn. Hij zou beter gewoon zijn excuses aanbieden, zonder de zaken te minimaliseren.’

Ondertussen blijft de groep aangroeien. ‘Het gaat om actrices, maar ook om medewerksters van Bart De Pauw. Het is een diverse groep, met ook erg jonge vrouwen.’

Het Antwerpse gerecht zou de afgelopen dagen nog niemand ondervraagd hebben. Naar verluidt wil het de situatie eerst laten afkoelen.