Wereldwijde CO2-uitstoot stijgt weer
archiefbeeld. Foto: REUTERS

Sommige experts dachten dat de wereld haar ‘piek’ in CO2-uitstoot al bereikt had, maar na drie stabiele jaren gaat de wereldwijde uitstoot van kooldioxide dit jaar weer de hoogte in. Dat blijkt uit een studie in de marge van de klimaatconferentie in Bonn (COP23). Vooral China draagt schuld voor de stijging.

Tegen eind 2017 zal naar verwachting 41 miljard ton kooldioxide in de atmosfeer terechtgekomen zijn, een stijging met ongeveer twee procent. Een groot deel van die uitstoot is te verklaren door het gebruik van fossiele brandstoffen. Corinne Le Quéré van de Britse universiteit van East Anglia, één van de auteurs van het rapport dat al voor de twaalfde keer wordt uitgegeven door het Global Carbon Project, spreekt over een ‘grote ontgoocheling.’

‘We riskeren tijd te kort te hebben om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2 graden Celsius, om nog maar te zwijgen van 1,5 graad’, aldus Le Quéré. Volgens de wetenschapster hebben we dit jaar gezien hoe klimaatverandering de impact van orkanen kan versterken, ‘als meer regenval, een hogere zeespiegel en warmere oceanen het ontstaan van krachtigere stormen in de hand werken. Dat is een venster op de toekomst’.

Meer steenkool in China

Vooral China is verantwoordelijk voor de verslechtering van de situatie dit jaar. Het land neemt opnieuw meer zijn toevlucht tot steenkool, waardoor de CO2-uitstoot van China dit jaar wellicht met 3,5 procent zal toenemen. Ook in India gingen de emissies met 2 procent de hoogte in. De stijging bleef nog beperkt door de economische krimp waar het land mee geconfronteerd werd. In Europa en de Verenigde Staten ging de uitstoot naar beneden, met naar schatting respectievelijk 0,2 en 0,4 procent, maar de daling was te gering om de stijging in andere delen van de wereld te compenseren.

Tussen 2014 en 2016 bleef de CO2-uitstoot wereldwijd stabiel, en dat ondanks de economische groei. Vooral het teruggeschroefde gebruik van steenkool, een betere energie-efficiëntie en een boom in het gebruik van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie droegen daartoe bij. Experts juichen vooral de ontkoppeling van de groei van het BBP en de CO2-uitstoot toe. Het toont dat economische groei niet noodzakelijk leidt tot een stijging van de uitstoot van kooldioxide, luidt het.

De voorbije decennia gingen de emissies in een twintigtal landen, waaronder Duitsland, de VS en Frankrijk, bij aanhoudende economische groei naar beneden, maar samen zijn die landen maar voor ongeveer 20 procent van de CO2-uitstoot verantwoordelijk.

De wetenschappers gaan ervan uit dat de uitstoot in 2018 nog zal stijgen.