Daarom zou een gebroken hart nog erger zijn dan eerst gedacht
Foto: Shutterstock
Een hart kan echt 'gebroken' worden, daar was de wetenschap het eerder al over eens, maar de gevolgen daarvan lijken erger te zijn dan voordien werd gedacht. Volgens onderzoekers van de University of Aberdeen zou de hartspier namelijk wel eens permanent schade kunnen oplopen als het gevolg ervan.

Volgens de onderzoekers van de University of Aberdeen zou een gebroken hart evenveel schade kunnen veroorzaken aan het hart als een hartaanval. Dat gebroken hart of Takotsubo-syndroom kan zich voordoen bij een sterfgeval of een bijzonder stresserend moment en het maakt dat de hartspier overdonderd wordt en daardoor zwakker. Voordien werd gedacht dat die schade tijdelijk is, maar de nieuwe studie wijst uit dat de gevolgen wel eens permanent zouden kunnen zijn.

Om tot die conclusie te komen, werden 37 personen met een gebroken hart gevolgd over een periode van twee jaar. Ze moesten regelmatig onder de scanner gaan voor MRI-scans en die resultaten toonden aan dat de schade aan hun hart zelfs na een langere termijn aanwezig bleef. Heel wat van die patiënten voelden zich moe en waren niet in staat om te sporten, ook al hadden de dokters hen eerder gezond verklaard. 

"Dit is de langslopende studie die naar de langetermijneffecten op het hart kijkt en het toont aan dat mensen die er aan lijden wel degelijk permanente schade oplopen", zegt hoofdauteur Dana Dawson. "Ons onderzoek bewijst dat deze aandoening even dringend behandeld moet worden als andere hartproblemen."