‘Dat crapuul denkt alles kort en klein te mogen slaan, en onze jongens hebben weer de bonen gefret’
Foto: BELGAIMAGE

Carlos Medo, voorzitter van de grootste politievakbond NSPV, reageerde in ‘De Ochtend’ op Radio 1 boos op de kritiek die zondag werd geuit op het - volgens sommigen te trage - ingrijpen van de politie. Medo vraagt dat men uit politieke hoek zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat hij ‘een sociaal probleem’ noemt in Brussel.

‘Ik weiger stellig dat men constant de politie in vraag stelt. Nu hebben onze jongens weer de bonen gefret, worden zij weer aan de schandpaal genageld, en dat is ronduit onaanvaardbaar’, aldus een boze Medo. ‘We tellen 22 gekwetste agenten, 22 slachtoffers van extreem geweld. Terwijl het eigenlijk een voetbalfeest had moeten zijn. Bij mijn weten betrof het hier toch een voetbalwedstrijd uitgevochten op een continent ver van ons, ook daar mogen we niet blind voor zijn. Het is ongelooflijk dat 300 krapulekes de politie een hele avond bezighouden, dat die belhamels alles kort en klein denken te mogen slaan.’

Op de vraag of de politie te traag ingreep - zoals sommige winkeliers het stelden - wilde Medo niet ingaan: ‘Ik ga me niet uitspreken over operationele beslissingen. We moeten nu rustig en sereen bekijken waarom bepaalde beslissingen genomen zijn. Maar het is makkelijk om achteraf en uit de luie zetel beslissingen in vraag te stellen.’

Kritiek

Al bevestigt Medo wel de kritiek van enkele anonieme agenten, die stellen dat de Brusselse politie zwaar onderbemand is en ook qua organisatiestructuur in gebreke blijft: ‘Het klopt dat onze mensen het moe zijn om ingezet te worden als boksbal. Is er een tekort aan mensen? Ja! Is er een tekort aan middelen? Ja! De grote politiefamilie doet niet anders rekruteren, maar opleiden en mensen in het veld krijgen kost tijd, en we hebben een grote achterstand. Reservecapaciteit opbouwen kost tijd, en in de tussentijd worden onze mensen altijd en overal opgeroepen om brandjes te blussen. En als je moet schuiven, dan ben je altijd te laat.’

Maar de voornaamste kritiek reserveert Medo wel voor de politieke overheden: ‘Het geweld tegen de politie neemt geweldig toe. Het manifesteert zich ook geweldig in de grootsteden, en dat is een sociaal probleem. We vragen dat de politiek daar oog voor heeft. Of de federale regering moet ingrijpen in Brussel? We moeten toch bekijken hoe de ordediensten georganiseerd worden op dat grote Brusselse grondgebied. Dat idee van de fusie van de verschillende politiezones leeft al lang en komt altijd terug. Ik ga die politieke beslissing niet nemen, maar we vragen wel dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en nadenkt over hoe ze het publiek en onze agenten kan beschermen.