Koning auto regeert vooral bij jonge bestuurders
Foto: Photo News

In tegenstelling tot wat we vaak denken, zijn de jongere generaties niet erg bezig met ‘groenere’ vormen van mobiliteit. Integendeel: in de leeftijdscategorie tussen 25 en 30 regeert koning auto zonder concurrentie. Dat blijkt uit een enquête van mobiliteitsvereniging VAB bij 1.150 landgenoten.

De 18- tot 24-jarigen mogen dan al vlot meerdere vervoermiddelen combineren – denk aan openbaar vervoer, autodelen en fietsen – dat is vooral ingegeven door het feit dat ze in de stad wonen en alternatieven ter beschikking hebben. Maar zodra ze een job hebben en aan een gezin beginnen, grijpt de auto de macht.

De groep van 25- tot 30-jarigen blijkt zelfs kampioen als het op autobezit én autogebruik aankomt. Geen enkele andere leeftijdscategorie telt verhoudingsgewijs zoveel bedrijfswagens of legt meer kilometers af. En dat voor een generatie waarvan toch altijd wordt beweerd dat ze wakker ligt van de toekomst van onze planeet.

‘Ze maken niet alleen dezelfde fout als de generaties voor hen, ze doen er zelfs nog een schepje bovenop’, zegt Maarten Matienko van VAB in Het Nieuwsblad.