Slachtoffers Bart De Pauw nemen advocaat in de arm
Foto: */jimmy kets

Christine Mussche, bekend als advocate in zaken rond pedofilie in de Katholieke Kerk, gaat de vrouwen vertegenwoordigen die getuigden over grensoverschrijdend gedrag van Bart De Pauw. Dat meldt de VRT.

De vrouwen hebben Mussche onder de arm genomen om te weten wat de gevolgen zullen zijn van het onderzoek dat zaterdagavond door het parket van Mechelen werd opgestart. Hoe zit het met hun anonimiteit die hen beloofd is? Kan die gewaarborgd blijven? 'Dat soort zaken wordt momenteel gevraagd omdat meerderen van hen enige bekendheid genieten', aldus Mussche.

'Het is belangrijk om te benadrukken dat die dames enkel naar de preventiedienst van de VRT zijn gestapt met de bedoeling om zulke zaken in de toekomst te voorkomen.' Maar omdat het parket het heft nu in eigen handen heeft genomen, krijgt de zaak een heel andere wending, zegt Mussche. 'Zij waren er vooraf waarschijnlijk niet van op de hoogte dat de onderzoeksrechter zelf een onderzoek kon starten. Voor hen is dat een zeer onvoorziene wending. Het gaat hier niet om revanchisme.'

De bekende advocate gaat de slachtoffers nu verder adviseren over het verloop van het gerechtelijk onderzoek én over het bewaren van hun anonimiteit. 'Het is niet de bedoeling dat ze zich nu wel bekend maken', zegt ze. 'Niet omdat ze niet achter datgene zouden staan wat ze naar waarheid hebben verklaard, maar wél omdat het hier om bekende mensen gaat en omdat wat hen is overkomen, in eerste instantie een privézaak is.'

Over hoeveel vrouwen het precies gaat, wil Mussche niet kwijt.

Videoboodschap

De advocate was vrijdag nog te zien in ‘Terzake’. Daarin verklaarde ze onder meer dat de videoboodschap die Bart De Pauw donderdag de wereld rondstuurde, 'de oorzaak was van de huidige hetze'. 'Hij had dat niet mogen doen. Het is extreem jammer. Dat heeft een enorme impact gehad op zo veel vlakken.'

Volgens Mussche veroorzaakte de boodschap ook verwarring bij het grote publiek. 'De mensen verwarren het burgerlijk recht met het strafrecht. De VRT heeft het recht om te oordelen dat de regels overtreden zijn. Het strafrecht is helemaal iets anders. Daarin spelen het recht op verdediging en vermoeden van onschuld. De media halen die twee door elkaar.'

Huiszoeking

Zaterdagavond voerde het parket van Antwerpen (afdeling Mechelen) een huiszoeking uit in de gebouwen van de VRT. Onder meer CEO Paul Lembrechts werd gehoord. ‘We willen de waarheid achterhalen’, zo luidde het zaterdag bij het parket.

Het parket wil vermoedelijk een onderzoek naar stalking of belaging voeren, waarvoor Bart De Pauw strafrechtelijk vervolgd kan worden. Rond 22.30 uur was de huiszoeking afgelopen. ‘De huiszoeking verliep zonder incidenten. De VRT verleende de onderzoekers alle medewerking’, zo liet de VRT weten in een persbericht.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig