Grote enquête sterkt ABVV in strijd tegen langer werken
Foto: belga

De socialistische vakbond heeft zijn achterban gevraagd hoe die aankijkt tegen de werkbaarheid van hun job. 42 procent zegt niet in staat te zijn om zijn huidige baan tot de pensioenleeftijd te doen. Vier vijfde zegt dat de manier waarop ze moeten werken gevolgen kan hebben voor hun lichamelijke en mentale gezondheid.

Het ABVV heeft een grootschalige enquête opgezet om bij werknemers te horen hoe ze aankijken tegen hun werkomstandigheden, werkdruk, de veiligheid op de werkvloer en de impact op hun gezondheid. Daarvoor klopte de vakbond aan bij wie een of andere band heeft met het ABVV. Dat leverde 14.500 antwoorden op. Vanmorgen heeft de top van het ABVV de resultaten van de rondvraag gepresenteerd. Onder de veelzeggende titel 'Modern Times'. Een referentie naar de filmsatire uit de jaren dertig van vorige eeuw waarin Charlin Chaplin de ontmenselijking van de werkende mensen in de verf zet.

De socialistische vakbond legde vanmorgen vooral de klemtoon op de resultaten die uit de bus kwamen over deeltijds werk, overuren en het volhouden tot het pensioen. Besluit is dat de grenzen van flexibeler en langer werken meer dan bereikt zijn.

De rondvraag wijst volgens het ABVV uit dat 40 procent van wie deeltijds werkt, liever voltijds zou werken. Volgens de vakbond is er ook een verband tussen scholingsgraad en deeltijds werk. Hoe hoger het diploma hoe kleiner de kans op deeltijds werken.

Overuren

Een andere vaststelling is dat het volgens de socialistische vakbond zeer ingeburgerd is om overuren te doen. Drie kwart van de deelnemers aan de rondvraag zegt meer uren te werken dan voorzien in hun arbeidscontract. Bij 23 procent worden de overuren bovendien niet uitbetaald of kunnen ze niet gerecupereerd worden. Het vervoer, de industrie en de handel zijn de sectoren waar overuren doen het meest voorkomt.

De twee belangrijkste redenen voor overuren: omdat de bedrijfsleiding het vraagt of zelfs eist. Of omdat het werk niet is afgeraakt binnen de normale werkuren. Vooral de groep van werknemers met hogere diploma’s en wie in de gezondheidssector werkt wordt geconfronteerd met te veel werk.

Het ABVV haalt ook munitie uit de rondvraag voor haar verzet tegen de huidige aanpak om mensen langer te laten werken. Tachtig procent van de deelnemers aan de enquête stelt dat de manier waarop het werk momenteel gebeurt in hun bedrijf gevolgen kan hebben voor hun lichamelijke en mentale gezondheid. Bijna 42 procent voelt zich lichamelijk of mentaal niet in staat om zijn huidige job tot de pensioenleeftijd te doen.

Technostress

De socialistische vakbond ontwaart verder technostress omdat ruim de helft van de ondervraagde werknemers buiten de werkuren zijn werkgerelateerde mails checkt.

En ondanks het feit dat het beter gaat met de economie, zegt iets meer dan de helft van de werknemers ongerust te zijn over hun toekomst in het bedrijf waar ze nu aan de slag zijn. Bij banken en verzekeraars is de ongerustheid het grootst.