Van Overtveldt over Paradise Papers: ‘Verontwaardiging is terecht’
Foto: BELGA

‘Dit kan niet.’ Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verzekerde in de Kamer dat de Belgische staat in de toekomst niet meer gelinkt mag worden aan belastingparadijzen.

De onthullingen van onderzoeksjournalisten, waaraan ook Le Soir, Knack en De Tijd meewerkten, toonden aan dat de Belgische staat via de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) betrokken is in een postbusconstructie op de Maagdeneilanden. De BMI is voor 64 procent in handen van de Belgische Staat.

Het dossier dateert van de jaren 90 en de minister heeft de betrokken diensten gevraagd volledige klaarheid te scheppen. Hij wil de feiten tot in de details kennen en de verantwoordelijkheden kunnen vaststellen. ‘Eerst het onderzoek en dan de conclusies’, zei Van Overtveldt. ‘Ik kan u verzekeren dat er maatregelen genomen zullen worden om dergelijke verwikkelingen naar de toekomst toe uit te sluiten.’

‘Misschien zag men hier in het verleden geen graten in. Ik wel, en ik wil niet dat het zich herhaalt’, besloot de minister van Financiën.

Over de belastingontduiking of -ontwijking die de Paradise Papers opnieuw blootleggen, zei Van Overtveldt dat ‘de verontwaardiging terecht is’. ‘Anderzijds kunnen we de onthullingen bezwaarlijk verrassend noemen. Het gaat vaak om constructies op belastingparadijzen die dateren vanuit een tijd waarin het bijna bon ton was om die constructies op te zetten.’ De N-VA-minister zegt dat de huidige regering via de Kaaimantaks dergelijke constructies aanpakt.

‘Ongeloofwaardig’

De oppositie nam geen genoegen met de uitleg van de minister. De groenen, SP.A, PS en PVDA menen dat Van Overtveldt in de strijd tegen fiscale fraude te vaak op de rem staat. ‘Uw verontwaardiging is ongeloofwaardig’, zei SP.A’er Peter Vanvelthoven.

Minister Van Overtveldt ontkent dat hij de strijd tegen fiscale fraude niet ernstig neemt. Vorig jaar was volgens hem een recordjaar met 2.500 behandelde dossiers, 1,7 miljard euro aan opgelegde sancties en 255 miljoen euro effectieve inningen.

De PVDA hekelde de betrokkenheid van de bepaalde mensen in het BMI-dossier. Het privébedrijf Rent-A-Port, dat samen met de BMI het bewuste offshorebedrijf bezit, is een dochteronderneming van de Antwerpse investeringsgroep Ackermans en Van Haaren. Alexia Bertrand, de kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, is daar bestuurder. Hans D’Hondt, de topman van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën en Jean-Claude Fontinoy, een vertrouweling van Reynders, waren of zijn voorzitter van de BMI. Volgens PVDA’er Marco Van Hees wijst dat alles op belangenvermenging.

Op die aantijgingen werd niet ingegaan. ‘Gratuit mensen en bedrijven besmeuren, dat doe je niet’, repliceerde N-VA’er Rob Vandevelde.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig