Weer geen akkoord over glyfosaat
glyfosaat is het belangrijkste bestanddeel in de bekende onkruidverdelger Roundup. Foto: pn
De EU-lidstaten zijn er opnieuw niet in geslaagd om een beslissing te nemen over de onkruidverdelger glyfosaat. De Europese Commissie stelde voor om de vergunning voor glyfosaat te verlengen met vijf jaar. Ze ging daarmee in tegen het standpunt van het Europees Parlement, dat pleitte voor een uitfasering van het gebruik van het product binnen vijf jaar.

De stemming leverde niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid op om het voorstel van de Commissie goed te keuren of definitief weg te stemmen. Negen landen stemden tegen het voorstel, waaronder België, Frankrijk en Italië. Duitsland onthield zich, net als vier andere landen.

De vergunning voor glyfosaat loopt af op 15 december. Volgens de procedure zal de Commissie haar voorstel op 27 of 28 november opnieuw voorleggen aan het beroepscomité met de experts van de lidstaten. 

'Het is tijd dat de Europese Commissie aanvaardt dat er geen steun is voor haar voorstellen', zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen). 'De Commissie moet luisteren naar het Europees Parlement, dat een geloofwaardig en fair tijdsschema heeft voorgesteld dat de landbouwers toelaat om de overgang te maken naar een glyfosaat-vrij Europa. De vrees voor massale compensaties aan Monsanto is ongegrond, blijkt uit een juridische opinie. Er zijn alternatieven voor glyfosaat. De Commissie moet daarom deze giftige substantie verbieden.'

Ook voor Kathleen Van Brempt (SP.A) ligt de bal nu bij Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 'Hij beloofde om de stem van het Europees Parlement te volgen. Ons standpunt is duideiljk: geen vernieuwing maar een uitfasering.'