Bezwaren tegen Oosterweel nu ook officieel van de baan
Foto: BELGA

De bezwaren bij de Raad van State tegen de Oosterweelverbinding zijn definitief van de baan. De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos kondigden in september al aan dat ze hun klachten lieten vallen. Het administratief rechtscollege neemt daar nu in een arrest akte van.

De actiegroepen sloten in het voorjaar met de Vlaamse regering een 'toekomstverbond', waarmee alle partijen mobiliteit en leefbaarheid wilden verzoenen. De maanden nadien werd nog grondig overleg gepleegd en in september kondigden de actiegroepen aan dat ze hun juridische strijd staakten.

Ook enkele particulieren hadden een beroep ingesteld bij de Raad van State. Die oordeelde nu echter dat zij hun belang onvoldoende hebben aangetoond. Hun beroep is dan ook verworpen.

'Door deze arresten komt de realisatie van de Oosterweelverbinding opnieuw dichterbij', reageert minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). 'Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dat op mijn voorstel door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, blijft overeind'.