Autolobby staat op uitstootrem
Foto: blg
De CO2-uitstoot van Europese wagens moet minder naar omlaag dan velen vroegen. De Duitse autolobby haalt haar slag grotendeels thuis.

Terwijl in Bonn de VN-klimaatconferentie op volle toeren draait, presenteert de Europese Commissie haar plannen om het wagenpark in Europa groener te maken. Alles wijst erop dat de voorstellen in Bonn niet op applaus onthaald worden.

Maandenlang heeft de autolobby de deuren van het Brusselse Berlaymontgebouw platgelopen en blijkbaar heeft dat vruchten afgeworpen.  Want de voorstellen die eurocommissarissen Sefcovic (Energie) en Cañete (Klimaat) vandaag op tafel leggen, gaan minder ver dan de groene en de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement hadden gewild.

Hoewel er binnen de Commissie nog tot vanochtend over de komma’s en punten gebakkeleid wordt, liggen de grote lijnen vast. Volgens de laatste berichten moet de CO2-uitstoot van personenwagens tegen 2030 met 30 procent dalen ten opzichte van de norm van 95 gram per kilometer die in 2020 van kracht is. Kathleen Van Brempt, vicevoorzitter van de S&D-fractie, vindt dat een ontgoochelend voorstel. ‘Wij vragen een reductie van minimaal 40 procent.’

‘De uitstootnormen zijn nu eenmaal een van de belangrijkste instrumenten in de strijd tegen klimaatopwarming’, zegt Van Brempt. ‘Als Europa, dat zich steeds geprofileerd heeft als voortrekker in die strijd, niet verder komt dan 30 procent, hebben we een ernstig probleem.’ De groenen gaan nog verder en eisen een reductie van 60 procent.

Brief

Van Brempt schreef Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Commissie en sociaaldemocraat, vorige maand nog een brief om druk te zetten. Maar die haalde blijkbaar weinig uit. De stem van de Duitse sociaaldemocratische  vicekanselier Sigmar Gabriel woog duidelijk zwaarder. Hij waarschuwde gisteren dat de nieuwe uitstootnormen de werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie niet in gevaar mogen brengen. ‘Te strenge normen versmachten de innovatie’, aldus Gabriel. Maar daar is Van Brempt het helemaal niet mee eens. ‘De Europese auto-industrie zal gered worden als ze opnieuw vooroploopt in groene vernieuwing.’

De Commissie komt de sociaaldemocraten en de groenen wel tegemoet door een tussentijdse doelstelling in te voeren. In 2025 moeten wagens al 15 procent minder CO2 uitstoten. Op dat vlak halen de autolobby en Gabriel hun slag niet thuis. Zij wilden van dat tussentijds doel af. Er komt ook een bonus-malussysteem. Autobouwers die de normen overschrijden, moeten per auto een boete van 95 euro betalen per gram CO2 dat die te veel uitstoot. Wie beter doet, zal worden beloond.

Elektrische wagens

Van Brempt pleit ook voor quota voor volledig elektrische wagens. ‘Als we de auto-industrie geen verplichte streefdoelen opleggen om dergelijke auto’s te produceren, blijven we aanmodderen. Zulke doelstellingen creëren investeringszekerheid voor de Europese batterijenproducenten omdat ze dan precies weten hoeveel elektrische wagens er geproduceerd worden. Als de Europese industrie China en Californië wil bijbenen, waar wel al quota van kracht zijn, dan zal de Unie de autoproducenten ambitieuze streefdoelen moeten opleggen.’

Maar ook dergelijke quota zouden niet in het voorstel van de Commissie zitten. Voor Van Brempt is het dan ook duidelijk: dit voorstel zal in het Europees Parlement geamendeerd worden.