Justitiehuizen gaan geradicaliseerde ex-gedetineerden opvolgen

Tegen eind dit jaar starten de Vlaamse Justitiehuizen een project voor geradicaliseerde ex-gedetineerden, samen met imam Khalid Benhaddou en hoofdconsulent Saïd Aberkan. Bij de opvolging van de voorwaarden van een geradicaliseerde, zal de justitieassistent een beroep kunnen doen over gescreende moslimdeskundigen.

Het Vlaamse departement Welzijn bereidt een project voor waarbij justitieassistenten de hulp kunnen inroepen van betrouwbare islamexperts als ze geradicaliseerde ex-gedetineerden volgen. De voorbereiding zit in de laatste fase, de opstart zou nog dit jaar gebeuren. Bedoeling is dat het project wordt uitgerold over heel Vlaanderen.

Individuele noden

Ook intra muros lopen Vlaamse deradicaliseringsexperts rond. Vorig jaar begonnen twee consulenten op de Deradex-vleugel van de Hasseltse gevangenis, zij bouwen individuele begeleidingstrajecten uit voor de gedetineerden. ‘We starten steeds vanuit de individuele noden van mensen, waarbij we hen zonder vooroordelen tegemoet treden en luisteren naar hun levensverhaal. De begeleiding is maatwerk’, aldus woordvoerster Liesbeth Wyseur. ‘We werken vooral aan vertrouwen en betrekken zo veel mogelijk diensten vanuit hun expertise.’

Eén van de principes die voorop staat is bijvoorbeeld ‘unexpected kindness’: de consulenten gaan aan de slag met een niet-oordelende houding, ze erkennen het ‘lijden’ van de geradicaliseerde gedetineerde, spelen in op zijn onrechtvaardigheidsgevoelens enzovoort.

Maatwerk

Ook Vlaanderen streeft naar disengagement, het afzweren van geweld. Door de focus op de toekomst te leggen, door voor te bereiden op reclassering of te werken naar andere doelen. Voor het religieuze/ideologische aspect is er de islamconsulent. Alles is en blijft uiteindelijk maatwerk, luidt het.

De komende maanden en jaren willen de Vlaamse consulenten en justitieassistenten nog meer diversifiëren. Wyseur: ‘Tijdens de opsluiting moet er een zinvolle daginvulling zijn, een correcte behandeling, en een pad naar re-integratie. Het is voor de hulp- en dienstverlening een uitdaging om de expertise in cultuursensitief werken te vergroten.’ De basis voor zo’n aanpak is gelegd.