Stad Brussel krijgt taaladviseur voor Nederlandstalige communicatie
Op deze affiche stond in 2015 al een taalfout. Foto: Joris Poschet

De stad Brussel ‘heeft een platform uitgemonsterd’, ‘dit is enkel een begrafplaats (sic)’, ‘De Handelsbeurs van Brusseles (sic)’. De Nederlandstalige communicatie van de stad Brussel is allesbehalve foutloos. Het stadsbestuur schakelt daarom een taaladviseur in die alle Nederlandstalige communicatie moet nalezen. Het personeel krijgt ook taaltips.

Eerste schepen van Brussel Alain Courtois (MR) erkende op de gemeenteraad van maandagavond dat er fouten zijn gebeurd. ‘Ik heb me geïnformeerd bij de cel Communicatie en de betreffende dienste van de Stad. De brochure is niet nagelezen voor die naar de drukkerij ging. Dat kan natuurlijk niet.’

‘We gaan de controle sterk opvoeren’, zegt Courtois. ‘Alle schriftelijke Nederlandstalige communicatie van de Stad Brussel wordt voortaan door die taaladviseur, die nog wordt aangeworven, nagelezen en waar nodig bijgestuurd.’

Gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) vraagt zich af waarom er zoveel vertaald moet worden. ‘Dat is een teken dat er te weinig Nederlandstaligen bij de Stad Brussel werken. Hoe minder personeelsleden de taal grondig kennen, hoe meer kans op fouten.' Volgens Els Ampe (Open VLD), de enige Nederlandstalige schepen, zijn ongeveer 600 van de 3.600 personeelsleden Nederlandstalig. 'Alle 3.600 kregen een brief met instructies waar ze taaltips kunnen vinden en waar ze de spelling of uitdrukkingen kunnen controleren.'

Volgens Van den Driessche is het gebrek aan Nederlandstaligen in topfuncties het tweede probleem. 'Op verschillende afdelingen wordt het Nederlands stiefmoederlijk behandeld, omdat de schepen het Nederlands zelf niet of amper machtig is. Ook zij moeten uitstralen dat een correcte kennis van de tweede taal noodzakelijk is.'

'De problemen doen zich inderdaad op een aantal diensten voor', duidt Ampe. 'Hoe bewust personeelsleden met taal bezig zijn, speelt daar een belangrijke rol in. We zagen al dat communicatiediensten die een afzonderlijke Nederlandstalige en Franstalige communicatieverantwoordelijke hebben beter presteren. Als iemand moet vertalen sluipen er meer fouten in de geschreven communicatie.'

'Ook in de Franstalige geschreven communicatie slopen al fouten, hoorde ik van collega's', besluit Ampe. 'De Stad Brussel moet een duidelijk taalbeleid creëren.'