zo kan het ook

Geen diploma maar een portfolio

 rr

Dit biedt een rijker beeld van een jonge mens

Een klassiek schooldiploma geeft slechts een beperkt beeld van wat een leerling kan en niet kan. Scholen van het Gemeenschapsonderwijs krijgen daarom vanaf volgend jaar de kans om een digitale ‘portfolio’ te maken voor hun leerlingen, met daarin àl hun vaardigheden. Werkgevers, die het dossier kunnen inkijken, krijgen zo het hele plaatje te zien.

De podcasts van De Standaard