‘2017 op weg naar top drie warmste jaren ooit'
Foto: AFP

Het jaar 2017 is goed op weg om een van de drie warmste jaren ooit te worden, met een record aan extreme weersomstandigheden. In een voorlopige verklaring over de stand van het klimaat, meldt de World Meteorological Organization (WMO) dat de gemiddelde globale temperatuur tussen januari en september dit jaar zowat 1,1 graad Celsius boven de niveaus van tijdens het pre-industriële tijdperk lag. Het statement van de WMO komt precies op de dag dat de VN-klimaatconferentie in Bonn van start gaat.

Door het krachtige weersfenomeen El Niño blijft 2016 waarschijnlijk het warmste jaar dat ooit gemeten werd, met 2017 en 2015 op de tweede en/of derde plaats. De jaren 2013-2017 zouden zo de warmste vijf jaar ooit zijn. Dit jaar zou het warmste gemeten jaar zonder een invloed van het El Niño-fenomeen, aldus nog de WMO.

'De afgelopen drie jaar zijn allemaal in de top drie gekomen wat betreft temperatuurrecords', aldus Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO.

'Dit maakt deel uit van een opwarmingstendens op lange termijn. We zijn getuige geweest van uitzonderlijk weer, zoals temperaturen tot 50 graden Celsius in Azië, recordbrekende orkanen snel na elkaar in de Caraïben en de Atlantische oceaan die tot Ierland raakten, verwoestende moessonoverstromingen die miljoenen mensen troffen en een aanhoudende droogte in Oost-Afrika.'

De WMO wijst er ook op dat indicatoren van klimaatverandering op de lange termijn onverminderd aanhouden, zoals stijgende koolstofdioxideconcentraties, een stijgende zeespiegel en de verzuring van oceanen. Daarnaast blijft de ijskap in de poolgebieden onder het gemiddelde en is de verspreiding ervan op een recordlaagte aanbeland.

Volgens de secretaris-generaal dragen vele van die gebeurtenissen tekenen van klimaatsverandering die is veroorzaakt door toegenomen concentraties broeikasgassen uit menselijke activiteiten.

De VN-verantwoordelijke voor het klimaat, Patricia Espinosa, stelt dat de vaststellingen het risico voor mensen, economieën en het weefsel van het leven op aarde onderstrepen, als er geen werk gemaakt wordt van de doelstellingen en ambities van het Klimaatakkoord van Parijs.