In Washington D.C. heeft Hillary Clinton het opnieuw over de door haar verloren presidentsverkiezingen gehad. Ze wijst met de vinger duidelijk in de richting van één hooggeplaatste landgenoot.