Agressie tegen treinpersoneel amper vervolgd

In 2016 waren er in totaal 837 gevallen van geweld op treinbegeleiders. In vier op de tien gevallen werden de daders gevat, maar in slechts 17 gevallen, of net 2 procent, werd overgegaan tot een vervolging met burgerlijke partijstelling.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Meer dan de helft zijn bedreigingen (311) en beledigingen (170), maar er werden ook 135 feiten van slagen en verwondingen en 211 lichte geweldplegingen vastgesteld.

‘Geen prioriteit’

Pas ziet in een persbericht de ‘talloze vertragingen’ als een reden voor heel wat agressie. ‘Maar dat mag nooit een argument zijn om over te gaan tot agressie tegenover mensen die hun beroep zo goed mogelijk, en vaak in moeilijke omstandigheden, moeten verrichten. Wie die rode lijn overschrijdt, moet bestraft worden.’

Pas concludeert uit de cijfers dat geweld tegen het treinpersoneel geen prioriteit is voor het gerecht of de NMBS. ‘Die laatste stelt zich immers alleen maar burgerlijke partij, wanneer het slachtoffer dat ook doet’, klinkt het. Volgens het Vlaams Belang-Kamerlid moet de NMBS zich elke keer burgerlijke partij stellen bij agressiefeiten. ‘Het omgekeerde geeft een signaal van straffeloosheid.’