Puigdemont kan ook in andere EU-landen asiel vragen
Carles Puigdemont Foto: REUTERS

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zou ook in vele andere EU-landen terechtkunnen met een asielaanvraag. In België heeft hij alvast weinig kans op bescherming.

De afgelopen dagen was er heel wat te doen om een mogelijke asielaanvraag van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) opperde de mogelijkheid afgelopen weekend bij VTM Nieuws.

 

Maar in tegenstelling tot wat vaak werd geschreven, kan een EU-burger zeker niet enkel in België terecht voor een asielaanvraag.

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. In totaal werden er vorig jaar in de EU 425 asielaanvragen ingediend door EU-burgers, waarvan 50 in België. Het Verenigd Koninkrijk ontving er 115, Duitsland 110 en Zweden 65. Ook Tsjechië, Denemarken, Oostenrijk, Polen en Finland verwerkten aanvragen. De cijfers zijn afgerond tot vijftallen.

‘In vele gevallen geldt een strenge procedure, net zoals in België’, zegt Dirk Van den Bulck, hoofd van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat bevoegd is voor asielaanvragen van EU-burgers.

Weinig kans op slagen

Het aantal aanvragen van EU-burgers dat in België wordt goedgekeurd, is quasi nihil. Van den Bulck heeft geen weet van zo’n geval in de laatste tien jaar.

‘Voor een goedkeuring moet het gaan om zeer ernstige mensenrechtenschendingen’, zegt Dirk Vanheule, professor migratierecht (UAntwerpen). ‘Puigdemont zal moeten aantonen dat de straf die hij riskeert disproportioneel is, dat zijn fundamentele rechten en vrijheden worden geschonden, of dat hij geen eerlijk proces krijgt.’

‘Als het louter uiten van de wens om af te scheiden niet strafbaar is in Spanje, is het heel moeilijk om te zeggen dat het over een politieke vervolging gaat. Maar ook als het gaat om zijn daden, kan het mogelijk moeilijk worden. Ook in België en andere landen zijn er bijvoorbeeld bepalingen die het omverwerpen van de staat strafbaar maken.’

‘Een andere optie is dat Puigdemont probeert aan te tonen dat de Spaanse rechters die hem berechten vooringenomen zijn, en in Spanje zelf de mogelijkheid niet bestaat om hen te laten vervangen door onafhankelijken’, aldus Vanheule. ‘Maar op het eerste gezicht wordt het heel moeilijk voor hem.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig