Brusselaar en Antwerpenaar gebruiken te weinig openbaar vervoer
De tickets zijn niet te duur en je verliest relatief weinig tijd, maar toch gebruiken (te) weinig Brusselaars de tram. Foto: blg

Op het gebied van mobiliteit is Hongkong de meest duurzame stad van de wereld. Brussel en Antwerpen scoren middelmatig, vooral omdat te weinig mensen het openbaar vervoer gebruiken.

Brussel en Antwerpen staan respectievelijk op de 37ste en 45ste plaats in de Sustainable Cities Mobility Index van consultant Arcadis. Daarmee scoren ze Europees middelmatig. De hoofdreden: te weinig mensen gebruiken er het openbaar vervoer. Hongkong heeft de meest duurzame mobiliteit van de wereld, gevolgd door Zürich en Parijs.

Op het gebied van milieu hoort Antwerpen in de vergelijking met andere steden nog bij de wereldtop, vooral dankzij de lage-emissiezone, de luchtkwaliteit en de fietsinfrastructuur, maar economisch kan de mobiliteit in zowel Antwerpen als Brussel duurzamer. Hoewel de prijzen voor een ticket in verhouding tot het inkomen gemiddeld zijn en er op de tram, bus en metro minder tijd wordt verloren dan in andere steden, gebruiken de Brusselaar en Antwerpenaars het openbaar vervoer weinig.

Historische achterstand

Mark Keppens, doctor in de verkeerskunde bij Arcadis, geeft wel toe dat zowel Brussel als Antwerpen aan een inhaalbeweging bezig zijn. ‘Deze studie is een momentopname waarin de historische investeringsachterstand naar boven komt, evenals de versnipperde ruimtelijke structuur in Antwerpen. Als we kijken naar de plannen en investeringen die op tafel liggen, dan zijn we ervan overtuigd dat beide steden in de toekomst een beter strategisch concurrentievoordeel als stad zullen bieden. In Brussel worden bijvoorbeeld de werken aangevat om het metronetwerk uit te breiden met 5 km spoor en 7 nieuwe stations. Investeren in duurzame mobiliteit draagt bij tot een betere productiviteit, aantrekkelijkheid en algemene levenskwaliteit in de steden omdat ze aangenamer worden om er te wonen, te werken of te investeren.’