VRT lanceert nieuwe literaire prijzen: de Hugo's
Foto: belga
De VRT reikt vanaf volgend jaar haar nieuwe literaire prijzen uit: de Hugo’s. Alle netten doen mee en zetten elk een specifiek genre in de kijker.

De Hugo’s. Zo heten de nieuwe literaire trofeeën die de VRT in de toekomst wil uitreiken aan binnen- en buitenlandse auteurs. En de begeleidende campagne, verspreid over de verschillende netten van de openbare omroep, moet het lezen in Vlaanderen bevorderen, over de genres en de verschillende leeftijden heen.

De eerste editie vindt volgend jaar in november plaats, in dezelfde periode als de boekenbeurs, en de naam van de prijs refereert als een soort eerbetoon aan de bijna tien jaar geleden overleden schrijver en dichter Hugo Claus, bekend van onder meer ‘Het verdriet van België’, en de legendarische verfilming van ‘De Leeuw van Vlaanderen’.

Geen geldprijs

Met het stopzetten dit jaar van de Fintro Literatuurprijs – voorheen bekend als De Gouden Boekenuil, met Jeroen Olyslaegers als allerlaatste winnaar – verloor Vlaanderen zijn laatste grote monument der letteren. De bank die sponsorde, trok zich naar verluidt terug omdat de return on investment al bij al maar povertjes bleek, ondanks de ruime aandacht die het evenement wist te trekken. 
De VRT liet daarop meteen weten te brainstormen over een mogelijke opvolger, omdat een dergelijk initiatief past in haar culturele opdracht. 

Die denkoefening loopt nu op haar einde, na een breed, constructief overleg met alle belangrijke spelers van de sector: de uitgevers, het Vlaams Fonds der Letteren, het Boekenoverleg. Elkeen benadrukt de noodzaak aan een prijs die het boek positief onder de aandacht brengt, in welke vorm dan ook. De boekenmarkt staat namelijk onder druk: niet zozeer door de komst van de e-reader, die nooit echt helemaal doorbrak, maar wel door de stevige concurrentie op de vrijetijdsmarkt door spelers als Netflix.     

Volgens Chantal Pattyn, manager Cultuur bij de VRT en trekker van het project, is het voornamelijk en vooreerst de bedoeling van de Hugo’s ‘om het lezen te bevorderen door een breed publiek te bereiken’.

Elke zender of station krijgt daarbij een specifiek genre toegewezen, met een actieve, beslissende rol weggelegd voor de luisteraars of de kijkers. Zo lijkt het niet onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld Ketnet het beste kinderboek kiest. Maar concrete details geeft Pattyn pas dinsdag, bij de officiële voorstelling van de plannen. 

In tegenstelling tot de muzikale Mia’s of het Gala van de Ensors, voor film, is het bij de Hugo’s niet de bedoeling om een heuse eindshow op poten te zetten. Aan de trofeeën zou ook geen geldprijs verbonden zijn.