Overal vierkant groen! Of toch niet?
Een proefproject met vierkant groen in Rotterdam. Foto: Hollandse Hoogte/Jan de Groen

Vanaf 2019 wordt het ook in België mogelijk om alle fietsers op een kruispunt tegelijk groen licht te geven, maar nu klinkt de roep om het verkeersreglement sneller aan te passen. Wat zijn de voor- en nadelen van ‘vierkant groen’ en moet het systeem op alle kruispunten ingevoerd worden?

Door een aanpassing aan de wegcode van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) kan vanaf 2019 aan voetgangers en fietsers op kruispunten uit alle richtingen tegelijk groen licht gegeven worden. Daardoor zouden bijvoorbeeld dodehoekongevallen vermeden worden. Na de drie dodelijke fietsongevallen in Antwerpen de voorbije weken heeft Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) echter een wetsvoorstel ingediend om het systeem van ‘vierkant groen’ of ‘Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)’ sneller in te kunnen voeren.

Goed idee? ‘Het is een maatschappelijke keuze’, stelt professor Mobiliteitswetenschappen Tom Brys. ‘Is verkeersveiligheid de prioriteit, dan is het zaak om elk verkeersconflict tussen gemotoriseerde voertuigen enerzijds en voetgangers en fietsers anderzijds, te voorkomen. Dat is met vierkant groen het geval.’

‘Het levert echter ook grotere wachttijden op, voor auto’s én voor fietsers’, waarschuwt Brys. Hoeveel langer, is afhankelijk van het systeem dat gehanteerd wordt. Zo kan er gekozen worden om eerst het verkeer van noord naar zuid én van oost naar west groen licht te geven, voordat de fietsers en voetgangers vierkant groen krijgen. Dat levert logischerwijs een betere doorstroming op voor auto’s dan wanneer er tussen de twee verkeersstromen door óók nog eens vierkant groen wordt gegeven (zie infografiek onderaan).

Niet geschikt voor elk kruispunt

Het AFTG-systeem is ook niet voor elk kruispunt even geschikt, stelt de professor, die daarbij een onderscheid maakt tussen kruispunten in verkeers- en verblijfsgebied. ‘Bij dat laatste, dat in het centrum van de stad ligt en waar veel zwakke weggebruikers passeren, is het gemotoriseerd verkeer ondergeschikt.’

‘Bij bijvoorbeeld ringwegen, waar aan hogere snelheden wordt gereden en met meer verkeerscapaciteit, is het echter de vraag of het wenselijk is om met vierkant groen een rem te zetten op die capaciteit’, aldus Brys. ‘Voor wegen met weinig fietsverkeer, is de impact op de automobilist ook groter. Het is dan de vraag of het sop de kool waard is.’

Voor kruispunten waar veel gemotoriseerd verkeer passeert, ziet Brys meer heil in het scheiden van het verkeer in de ruimte in plaats van in de tijd, zoals gebeurt met vierkant groen. Dat kan bijvoorbeeld met een fietstunnel of -brug. ‘Al hangt daar natuurlijk een belangrijk kostenplaatje aan vast.’

Oppassen voor verwarring

De professor wijst bovendien op het gevaar verwarring te creëren als vierkant groen selectief wordt ingevoerd op bepaalde kruispunten. ‘Bij het AFTG-systeem kunnen fietsers in principe schuin de kruising oversteken. De kans bestaat dat ze dat ook gaan doen op kruispunten waar het vierkant groen niet wordt toegepast.’ Dat kan tot botsingen met andere fietsers leiden. ‘Hetzelfde ‘spillover-effect’ zagen we vorig jaar na de invoering van het rechts afdraaien door rood voor fietsers op sommige plaatsen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig