OVERZICHT

Bekijk het gemiddelde inkomen in uw gemeente

26 oktober 2017Ruben Mooijman, Jannes Zwaenepoel

De gemiddelde Belgische belastingbetaler is er in 2015 nauwelijks op vooruitgegaan. Dat blijkt uit de fiscale statistieken over dat jaar, die vandaag gepubliceerd werden.

Het gemiddelde inkomen bedroeg in 2015 17.698 Euro. Vergeleken met het jaar voordien is de vooruitgang minder dan 0,1 procent. Dat contrasteert sterk met de voorgaande jaren. In 2014 ging de belastingbetaler er 4 procent op vooruit, het jaar daarvoor 2 procent en het jaar daar weer voor 3 procent. De indexsprong en de loonmatiging hebben hun effect dus niet gemist. De sociale partners hadden voor 2015 een loonnorm van 0 procent afgesproken. 

 

Lees verder onder de kaart

Bekijk het gemiddelde inkomen per inwoner voor uw gemeente

Rijkste gemeenten in 2015

Op gemeentelijk niveau neemt Sint-Martens-Latem zoals gebruikelijk de koppositie in. Per inwoner werd er 27.585 euro verdiend, ruim de helft boven het nationale gemiddelde. Ook in Keerbergen liggen de inkomens meer dan de helft boven gemiddeld. In de lijst van tien rijkste Belgische gemeenten is maar één Waalse gemeente terug te vinden: Lasne op de negende plaats.

Sterkste stijgers in 2015 ten opzichte van 2014

Ten opzichte van 2014 zagen de inwoners van Tervuren hun inkomen het meest toenemen. Met een stijging van 6 procent voeren zij gemeenten zoals Daverdisse en Linkebeek aan.

Armste gemeenten in 2015 

De armste gemeente is Sint-Joost-ten-Node, met inkomens die ruim de helft onder het nationale gemiddelde liggen. Van de tien armste gemeenten liggen er zeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geen enkele in Vlaanderen. 

Sterkste dalers in 2015 TEN OPZICHTE VAN 2014

De inwoners van Sint-Genesius-Rode verloren in 2015 gemiddeld 5,15 procent van hun inkomen in vergelijking met 2014. Dat is het meeste van heel België. Herstappe en Neerpelt vervolledigen de top 3 grootste verliezers.

Gemiddeld verdiende de Belgische belastingbetaler in 2015 een netto belastbaar inkomen van 17.698 euro. Vlamingen verdienden ruim duizend euro meer, Walen duizend euro minder. De Brusselaar zitten met 13.839 euro ver onder het gemiddelde.

De provincie Vlaams-Brabant stak het hoogst boven het gemiddelde uit: de inwoners verdienden bijna drieduizend euro meer dan het Vlaams gemiddelde. De Waals-Brabanders deden nauwelijks voor hen onder. De armste provincies zijn Luik en Henegouwen, maar ook daar liggen de inkomens nog ruim boven die van Brussel.