Belgische bedrijven niet bang van klimaatverandering
Foto: Bart Dewaele

Slechts 16 van de 100 grootste Belgische bedrijven vrezen financiële gevolgen door de klimaatverandering. Internationaal leeft die vrees veel meer.

Het consultancykantoor KPMG heeft onderzocht hoe de Belgische topbedrijven aankijken naar, en rapporteren over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)’. Dat kan beter, vindt KPMG. Van de top-100 bedrijven in ons land rapporteert 62 procent transparant over hun mvo-beleid. Het Europese gemiddelde ligt op 77 procent.

Uit de studie blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is in het maken van strategische risico-analyses over de impact van de klimaatverandering. Zo schat slechts 16 procent de klimaatverandering in als een financieel risico voor het eigen bedrijf. Opvallend laag, want bij de top-250 van de wereldbedrijven vreest 48 procent de gevolgen van de klimaatopwarming.

Een echte berekening van die financiële impact op hun businessmodel maken de Belgische bedrijven voorlopig niet, zegt KPMG. Internationaal is die trend nochtans in opmars. Zo leidt Michael Bloomberg, ondernemer en voormalig burgemeester van New York, een wereldwijde werkgroep die de financiële stabiliteit van bedrijven in volle klimaatwijziging in kaart brengen.

Mensenrechten

Ook in de rapportering over het naleven van de mensenrechten scoren de Belgische bedrijven minder goed dan in andere landen. Wereldwijd rapporteert 73 procent hierover. In ons land geldt dat maar voor de helft.