De Chinese Communistische Partij heeft de ideologie van Xi Jinping in zijn grondwet opgenomen. Dat is geleden sinds Mao Zedong, de stichter van het moderne China.

De Communistische Partij keurde een amendement aan de grondwet goed dat de naam van de Chinese president Xi Jinping vermeldt en zijn kijk op socialisme.

Geen andere leider heeft tijdens zijn ambtstermijn een ideologie op zijn naam in het document gekregen, op Mao Zedong na. Alleen Deng Xiaopings naam is na diens dood toegevoegd in 1997. Xiaoping voerde in de jaren tachtig grote economische hervormingen toe.

Sinds hij vijf jaar geleden president werd, heeft president Xi zijn macht geleidelijk aan vergroot.

De 2.300 afgevaardigden beslisten op de laatste dag van het partijcongres om ‘Xi Jinpings gedachten over socialisme met Chinese karakteristieken in een nieuwe eeuw’ - geïntroduceerd in de drie en een half uur durende speech die vorige week het startschot betekende van het vijfjaarlijkse congres - toe te voegen aan het partijcharter.

De voormalige Australische premier Kevin Rudd verwacht dat Xi Xinping nog lang na 2022 zal regeren. ‘Vijf jaar geleden zei ik dat hij China’s machtigste leider zou zijn sinds Deng Xiaoping’, schrijft hij in de Financial Times. ‘Ik heb me vergist. Hij is nu China’s machtigste leider sinds Mao Zedong.’

Xi’s twee voorgangers als president hielden het op twee ambtstermijnen van vijf jaar. Vraag is of Xi Jinping hun voorbeeld zal volgen.

Als op dit Partijcongres weer ouderen worden aangeduid in het Politbureau, in plaats van jonge opvolgers, zal Xi de ongeschreven tweetermijnenregel wel moeten over­treden. Daarom kijken ook veel analisten naar Xi’s rechterhand, anticorruptie­strijder Wang Qishan. Hij is de traditionele pensioenleeftijd bijna voorbij. Als Wang herbenoemd wordt, spreekt dat boekdelen over Xi’s eigen ambities.