Gentse gemeenteraad keurt havenfusie goed
Foto: Photo News

De Gentse gemeenteraad heeft de fusieovereenkomst van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports maandagavond groen licht gegeven. De overeenkomst werd eind september al goedgekeurd door het Gentse stadsbestuur, maar de definitieve beslissing is nu ook bekrachtigd door de gemeenteraad. 46 gemeenteraadsleden stemden unaniem voor de fusie. Gent is met de goedkeuring van het akkoord de eerste van 8 aandeelhouders die de fusie bezegelt.

Het fusie-akkoord tussen de Haven van Gent en Zeeland Seaports (met de havens van Terneuzen, Vlissingen en Borsele) moet in totaal bekrachtigd worden door acht betrokken gemeente- en provincieraden. De aandeelhouders van Havenbedrijf Gent zijn de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De aandeelhouders van Zeeland Seaports zijn de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele en de provincie Zeeland. In de lente van volgend jaar moet nog in het Vlaams Parlement gestemd worden over het Vlaamse havendecreet, dat moet worden aangepast om de fusie mogelijk te maken.

De fusie betekent dat een Europese vennootschap wordt opgericht, een holding voor de twee huidige havenbedrijven. De twee huidige ceo’s, Daan Schalck van Havenbedrijf Gent en Jan Lagasse van Zeeland Seaports, zullen samen het nieuwe bedrijf leiden. De fusiepartners stellen ook voor dat voor belangrijke beslissingen door de aandeelhouders, steeds een meerderheid van 76 procent, noodzakelijk is.

Gent behoudt als aandeelhouder inspraak in het beleid van de haven. Er komt een aandeelhouderscommissie met alle verkozenen van de gemeenteraden, de Nederlandse raden en staten en de provincieraden. Er komt daarnaast een toezichtsorgaan met 8 leden (4 Vlaamse en 4 Nederlandse).

De fusiehaven zal de nieuwe nummer 3 in Europa zijn inzake toegevoegde waarde en de nummer 10 inzake tonnage via zeevaart. De naam van de nieuwe fusiehaven wordt op 8 december bekendgemaakt.