Bevoegdheid commissie grensoverschrijdend gedrag wordt uitgebreid
Foto: rr

De parlementaire commissie die nu grensoverschrijdend gedrag in de sport onderzoekt, zal op 25 oktober worden uitgebreid naar alle sectoren.

Het Vlaams Parlement besliste op 21 juni 2017 een bijzondere ‘Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport’ op te richten. Maar Katrien Schryvers (CD&V), de voorzitster van die commissie, riep recent op om de bevoegdheid uit te breiden naar alle sectoren. Dat deed ze nadat verschillende Vlaamse actrices in de nasleep van de Harvey Weinstein-affaire, onthulden hoe ook zij met grensoverschrijdend gedrag te maken hadden gekregen.

Die uitbreiding kan enkel gebeuren wanneer het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement een voorstel in die zin overmaakt aan de plenaire vergadering. Op verzoek van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement, heeft het Uitgebreid Bureau maandag beslist de opdracht van de commissie als volgt te herformuleren: ‘De commissie brengt de problematiek van grensoverschrijdend gedrag in kaart. Zij analyseert reeds bestaande beleidsinitiatieven en doet aanbevelingen met betrekking tot de preventie en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.’

Het Uitgebreid Bureau vindt het bovendien aangewezen om de benaming van de bijzondere commissie te wijzigen in ‘Commissie Grensoverschrijdend Gedrag’ en om de werkzaamheden van de commissie te verlengen tot begin van het zomerreces 2018.

De plenaire vergadering zal het voorstel van het Uitgebreid Bureau op woensdag 25 oktober 2017 behandelen. Maar vermits alle fracties al vertegenwoordigd waren in het Uitgebreid Bureau, is dat slechts een formaliteit.